Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 1,601 to 1,604 of 1,604

      «Prev «1 ... 29 30 31 32 33

 #   Notes   Linked to 
1601 Zijn vrouw heette vermoedelijk Clementia (Mijs).

Hij komt voor in de cijnsregisters van het huisarchief van Helmond die in een achttiende eeuwse kopie overgeleverd zijn. Volgens de afschrijver is het origineel van 1381, maar uit de inschrijvingen blijkt dat dit al veel vroeger moet zijn. De cijnsplichtige persoon in 1381 wordt opgegeevn. Daarboven staat in het handschrift de naam van de volgende cijnsplichtige uit het jaar 1397, en daarboven die uit 1406. Hieronder zijn de chronologisch weergegeven:

Arnoldus Stamelaert de Bruheze
Katharina relicta Wilhelmi de Bruheze et Margareta filia ejus
(Katharina nagelatene van Wilhelmus van Bruheze en Margareta zijn dochter)
Bron: J.J.M. Heeren: "Sprokkelingen uit de cijnsboeken van den heer van Helmond", in Taxandria 1929, p. 193-197

Den Bosch, 17 november 1341:
Arnt Stammelart zoon van wijlen Jan van Bruheze verkoopt Everhard van Durne het goed te Loen in de parochie van Durne, alsmede de tienden van Liessel, welke eerder in het bezit waren van Ghevard van Durne, de vader van Everhard.
Bron: W. Wijnaendts van Resandt: "Vincent van Doerne en zijn voorouders", in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1987 p. 31-50

Als het in deze laatstgenoemde akte gaat om deze Arnt Stammelart (waar het gezien de bijnaam wel op lijkt) dan is hij dus pas overleden na 1341 en is de naam van zijn vader bekend. 
van Bruheze, Arnt Stamelart (I5204)
 
1602 Zijn vrouw was mogelijk Elisabeth van Mortagne, dochter van Arnoud van Mortagne en Jolanthe van Coucy.
Bron: G.J.J. van Wimersma Greidanus: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen

Compiègne, 5 januari 1279:
Godfried, zoon van de hertog van Brabant (en broer van hertog Jan I), Hendrik van Leuven, heer van Herstal, Wouter Berthout, heer van Mechelen, Gerard, heer van Marbais en van Le Breucq, Arnoud van Leuven, heer van Breda, Wouter Berthout, oudste zoon van de heer van Mechelen, Arnoud, heer van Diest, Hendrik, heer van Boutersem, en Arnoud, heer van Walhain, ridder, beloven onder ede de overeenkomst, zoals beoorkond tussen Jan I, hertog van Brabant, en Edward I, koning van Engeland, inzake een huwelijk tussen beider kinderen, te zullen naleven.
Bron: Oorkonden van Noord-Brabant 694-1312, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312 
van Diest, Arnold (I5152)
 
1603 Zoon van "Rodberti cognomento Brochardi" volgens Orderic Vitalis.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
de Château-du-Loir, Gervais (I10707)
 
1604 zoon van Francina Bevers segge van Pieter Verstrate. Bevers, Francois (I4589)
 

      «Prev «1 ... 29 30 31 32 33