Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 1,701 to 1,728 of 1,728

      «Prev «1 ... 31 32 33 34 35

 #   Notes   Linked to 
1701 Zijn doopdatum zou blijken uit een ongedateerde losse akte in het weesboek van Sint Anna ter Muiden. van der Straten, Jacob (I3269)
 
1702 Zijn geboorte werd aangegeven door MArtina Antonia Paulina Cranen, stadsvroedvrouw, 34 jaar, echtgenote van Coenraad Heibrink, wonende te Breda. In de marge van de akte staat dat Antonius door het huwelijk van Johan Anton Buch met Cornelia Platschartop 3 september 1855 is gewettigd. Platschart, Antonius (I65)
 
1703 Zijn geboorte werd aangegeven door zijn vader Petrus Flooren, 34 jaar, arbeider, wonende in wijk ? op nummer 112. Als getuigen had hij meegebracht Martinus Bastiaansen, 53 jaar, hovenier, en Aantonie Voesenek, 26 jaar, arbeider. Flooren, Cornelis (I34)
 
1704 Zijn geboorteakte is niet te vinden in het geboorteregister van Tilburg uit 1811. Bij zijn huwelijk is een akte van bekendheid van geboorte opgemaakt waaruit blijkt dat hij op 7 juli 1811 geboren is.
Bron: Huwelijksakte 
van den Heuvel, Gerardus (I56)
 
1705 Zijn hobbies waren auto's, bussen en katten.

Bron: Bedankbrief na overlijden 
Flooren, Petrus (I1364)
 
1706 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I1588)
 
1707 Zijn ingewanden werden begraven in Tarsus, zijn vlees in Antiochi?e en zijn benen in Tyre.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
von Staufen, Frederik I (I10878)
 
1708 Zijn ouders woonden toen in Oosterhout in wijk H nummer 85. Flooren, Cornelis (I1352)
 
1709 Zijn overlijden werd aangegeven door Adriaan Lievens, 32 jaar, en Lucas van den Mast, 23 jaar, beiden bouwlieden en bekenden van den overledene. Johannes woonde in wijk A nr. 76 toen hij stierf. Zijn ouders waren de aangevers niet bekend. Flooren, Jan Cornelis (I240)
 
1710 Zijn overlijden werd aangegeven door Anthonij Beekmans, schoenmaker, 47 jaar, goeden vriend van den overledenen en Joseph van Vught, kuiper, 36 jaar, goeden vriend van den overledene. Gijsbert van der Zanden was schoenmaker, 46 jaar, echtgenoot van Catharina Dirkse, geboortig van Breda, wonende te Loon op Zand ten gehugten den Kaatsheuvel, zoon van Gijsbert van der Sanden en van Elisabeth Oerlemans. van der Zanden, Gijsbertus (I115)
 
1711 Zijn overlijden werd aangegeven door Antonius Alphonsus Cijrillus de Schepper, oud 58 jaar, begrafenisondernemer, wonende te Axel. van den Heuvel, Antoon Franciscus (I11)
 
1712 Zijn overlijden werd aangegeven door Bernardus van Berkhoven, 42 jaar, broodbakker, en Adriaan Alewijns, 51 jaar, veldwachter, beiden wonende te Etten. Trouw, Martinus (I78)
 
1713 Zijn overlijden werd aangegeven door Gijsbert van der Zanden, 29 jaar, schoenmaker, en Johannes Cornelis van Woensel, 30 jaar, secretaris der gemeente Loon op Zand, beiden wonende te Loon op Zand. van der Zanden, Adriaan (I72)
 
1714 Zijn overlijden werd aangegeven door Johannes van der Pas, 49 jaar, koetsier, zoon van den overledenen, en Jphannes de Kanter, 23 jaar, schoenmaker. Cornelis was 78 jaar, arbeider, geboren te Teteringen wonendde te Ginneken, weduwnaar van Adriana Gooijers en zoon van Lambertus van der Pas en Adriana Cools, beiden overleden. van der Pas, Cornelis (I113)
 
1715 Zijn overlijden werd aangegeven door Pieter Vermeeren, 35 jaar, winkelier, en Johannis van Panderen, 50 jaar, schoenmaker. Johannis was 56 jaar oud toen hij stierf, metselaarsbaas, echtgenoot van Maria Vos, zoon van Adriaan van de Meerakker en Johanna Webrauts?, bijde overleeden, en zijnde gebooren te Limden. van den Meerakker, Johannis (I168)
 
1716 Zijn overlijden werd aangegeven door Willem van der Made, visscher, 69 jaar, en Gerardus van Riel, timmerman, 31 jaar, bekenden van de ovl. Hij woonde in wijk B 132 en was pakdrager, geboren te Zwaluwe en 74 jaar oud. van den Biggelaar, Hubertus (I140)
 
1717 Zijn overlijden werd aangegeven door zijn schoonzoon Peter Hoofs. van den Heuvel, Adriaan (I102)
 
1718 Zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoons Johannes Hendrikus Flooren, chocoladewerker, 28 jaar, wonende te Haarlem, en Hendrikus Cornelis Flooren, arbeider, 33 jaar, wonende te Rotterdam. Flooren, Cornelis (I34)
 
1719 Zijn overlijden wordt aangegeven door Hendrik Bogers en Hendrik van Alphen. Zijn moeder hertrouwt twee maanden later met Hendrik Bogers. Het is goed mogelijk dat hij de vader is, ook omdat Hendrik Bogers' vader Anthonij heet. Ligthart, Antonie (I9144)
 
1720 Zijn schepenzegel toont de een figuur die een schild draagt. de Loeker, Arnout (I9773)
 
1721 Zijn schepenzegel vertoont de letters GMS met eronder een roos. Het dateert van 1566.

Na het overlijden van zijn vader verkreeg hij een bunder beemden te leen gelegen in de heerlijkheid Breda onder Zundert, geheten "de Voorstraetsche beempt". Op 19 april 1535 kocht hij land te Meer aan "den Onswanck" gelegen." Op 6 november 1540 getuigde en verklaarde hij bij ede, oud zijnde omtrent 40 jaren, dat hij destijds van Pauwel een beemd genaamd "de Snoecht" had gekocht.
Op 11 mei 1552 kocht hij een stuk land genaamd de "Venacker". In de jaren 1565 en 1569 wordt Geert Marcelis Sloeckers als schepen uit het land van Hoogstraten vermeld in akten betreffende de depositie omtrent de paalscheiding tussen Zundert en het land van Hoogstraten.
Bron: A.M. Bosters: De Loeker/Sloekers/Slokkers (1300-heden), in: GTMWB 1995 p. 163 e.v., HOK 1977, 25 en 27, NA, Nassause Domeinen inv.nr. 8065 (oud?) fol. 103, HOK 1949, Leenboeke, 90, RAA, Oud Archief Hoogstrate inv.nr. 472 fol. 184, inv.nr. 29 fol. 2; Oud Archief Zunders inv.nr. 90 en 91, regest nr. 15 en 16 
Sloeckers, Gerardus Marcellus (I9744)
 
1722 Zijn vader geeft zijn geboorte aan en bekend de vader te zijn, hoewel hij niet met de moeder getrouwd is. Petrus wordt bij het huwelijk van zijn ouders later dat jaar gewettigd. Bovendeert, Petrus Johannes Franciscus (I13392)
 
1723 Zijn vader staat ten onrechte als Cornelius Antonius vermeld. De naam van de moeder is echter zo specifiek dat er geen twijfel is over zijn ouders. Bernardus Cornelis Antonius (I12269)
 
1724 Zijn voornaam blijkt uit het feit dat als voogd over de kinderen van Francijntken Blanckaert een Stoffel Christiaens optreedt als oom paternel. Als hij dus een broer is van Francijntken dan is Christiaens waarschijnlijk een patroniem. Blanckaerts, Christiaan? (I2887)
 
1725 Zijn vrouw heette vermoedelijk Clementia (Mijs).

Hij komt voor in de cijnsregisters van het huisarchief van Helmond die in een achttiende eeuwse kopie overgeleverd zijn. Volgens de afschrijver is het origineel van 1381, maar uit de inschrijvingen blijkt dat dit al veel vroeger moet zijn. De cijnsplichtige persoon in 1381 wordt opgegeevn. Daarboven staat in het handschrift de naam van de volgende cijnsplichtige uit het jaar 1397, en daarboven die uit 1406. Hieronder zijn de chronologisch weergegeven:

Arnoldus Stamelaert de Bruheze
Katharina relicta Wilhelmi de Bruheze et Margareta filia ejus
(Katharina nagelatene van Wilhelmus van Bruheze en Margareta zijn dochter)
Bron: J.J.M. Heeren: "Sprokkelingen uit de cijnsboeken van den heer van Helmond", in Taxandria 1929, p. 193-197

Den Bosch, 17 november 1341:
Arnt Stammelart zoon van wijlen Jan van Bruheze verkoopt Everhard van Durne het goed te Loen in de parochie van Durne, alsmede de tienden van Liessel, welke eerder in het bezit waren van Ghevard van Durne, de vader van Everhard.
Bron: W. Wijnaendts van Resandt: "Vincent van Doerne en zijn voorouders", in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1987 p. 31-50

Als het in deze laatstgenoemde akte gaat om deze Arnt Stammelart (waar het gezien de bijnaam wel op lijkt) dan is hij dus pas overleden na 1341 en is de naam van zijn vader bekend. 
van Bruheze, Arnt Stamelart (I5204)
 
1726 Zijn vrouw was mogelijk Elisabeth van Mortagne, dochter van Arnoud van Mortagne en Jolanthe van Coucy.
Bron: G.J.J. van Wimersma Greidanus: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen

Compi?egne, 5 januari 1279:
Godfried, zoon van de hertog van Brabant (en broer van hertog Jan I), Hendrik van Leuven, heer van Herstal, Wouter Berthout, heer van Mechelen, Gerard, heer van Marbais en van Le Breucq, Arnoud van Leuven, heer van Breda, Wouter Berthout, oudste zoon van de heer van Mechelen, Arnoud, heer van Diest, Hendrik, heer van Boutersem, en Arnoud, heer van Walhain, ridder, beloven onder ede de overeenkomst, zoals beoorkond tussen Jan I, hertog van Brabant, en Edward I, koning van Engeland, inzake een huwelijk tussen beider kinderen, te zullen naleven.
Bron: Oorkonden van Noord-Brabant 694-1312, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312 
van Diest, Arnold (I5152)
 
1727 Zoon van "Rodberti cognomento Brochardi" volgens Orderic Vitalis.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
de Ch?ateau-du-loir, Gervais (I10707)
 
1728 zoon van Francina Bevers segge van Pieter Verstrate. Bevers, Francois (I4589)
 

      «Prev «1 ... 31 32 33 34 35