Stamboom Marijnissen

Family: Gerit Jan Laureijs Mutsaerts / Aleijt Wouter Cornelis Spapen (F1722)

m. Bef 1560


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Gerit Jan Laureijs Mutsaerts

  Born  Between 1523 and 1549   
  Died     
  Buried     
  Married  Bef 1560   
  Type  Civil 
  Father  Jan Laureijns Mutsaerts | F655 Group Sheet 
  Mother  Peterken Gerit Cornelis Ancems | F655 Group Sheet 

  Mother | Female
  Aleijt Wouter Cornelis Spapen

  Born     
  Died     
  Buried     
  Father  Wouter Cornelis Spapen | F1483 Group Sheet 
  Mother  Lijsbeth Verschueren | F1483 Group Sheet 

  Child 1 | Female
  Anna Gerit Jan Eelkens

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Cornelis Jan Willem van Gorp | F1354 
  Married     

  Child 2 | Female
  Elisabeth Gerit Jan Eelkens

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Hendrick Gherit Hendrick Borchmans | F1495 (Civil) 
  Married  Bef 1611   
  Spouse  Jan de Roij | F1496 (Civil) 
  Married  23 Nov 1611  Tilbur Find all individuals with events at this location

  Child 3 | Male
  Jan Gerit Jan Eelkens

  Born     
  Died     
  Buried     

 • Notes 
  • 10 januari 1553:
   Pauwels Laureijs Aert Lensen heeft wederom wettelijk en erfelijk overgegeven aan Gherit zoon van Jan Laureijs Eelkens samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen, een huis, hof en erfenis daaraan liggende, hem toebehorend, groot ca 5 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerl tussen:
   erfenis van Cornelis Peter Crillaerts een zijde
   erfenis van Elijsabet weduwe van Willem Vrancken
   met haar kinderen ander zijde
   erfenis van de Heilige Geest van den Bosch een einde
   die gemeijn straat ander einde.
   Welk huis, hof en erfenis daaraan liggende voors. Pauwels voors. verkregen had van Aert zijn broer en wat Aert voors. gekocht had van Kathelijn dochter van wijlen Marten vanden Zandt en wat Kathelijn voors. en Jan zoon van wijlen Peter en Lambrecht voors. had deze erfenis met de timmering daar toendertijd op staande gekocht van Jan Jan vanden Zandt en wat Jan voors. gekocht had van Korstiaen zoon van wijlen Jan Lenaerts en wat Korstiaen voors. verkregen had van Jan zoon van wijlen Laureijs van Ghestel pro ut haec omnia in diversis literis de Tilborch. (zoals dit alles in verscheidene brieven van Tilburg).
   Hij heeft beloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege en vanwege Aert voors. zijn broer daarop komende allemaal af etc.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 f. 60r-v

   28 april 1557:
   Gherit Jan Laureijs Eelkens heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar zijn zeggen zijn eigenste waren, te weten godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdpenningen om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap een stuk weideveld, groot ca drie lopensaet en vijftien roeden, zoals Jan zoon van wijlen Claes Wouter Goeens verkocht en gevest heeft gehad aan Peter zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum Oerl aen die Juijpt aldaar tussen:
   erfenis van Jan Jan sBeckers een zijde
   erfenis van Willem Meeus de Cremer, Cornelis Peter Diercks
   en de kinderen van wijlen Jan Korstkens ander zijde
   de gemeijnt van Tilburg genaamd die Juijpt voornoemd een einde
   erfenis van Jan zoon van wijlen Claes Wouter Goeens voornoemd ander einde
   zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen.
   Gherit bovengenoemd heeft verder geboden en beloofd alles daartoe te doen wat een naarderman van rechtswege daartoe schuldig is te doen en dat te doen tot de tijd als hij het van rechtswege zal moeten doen, zonder arglist.
   Datum de 28e april, schepenen Ghierl en Ghijben.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 303 f. 3v-4r

   28 juni 1560:
   Cornelis en Adam, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Cornelis Spapen, Jenneke, hun zuster, dochter van wijlen Wouter voors cum tutore (met haar voogd) etc en Gherit Jan Laureijs Eelkens als man en momber van Aleijt suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Wouter voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Gherit Adriaen van Arendonck, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hen toebehorende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent die kercke, aldaar tussen:
   erfenis van Gherit Adriaen van Arendonck en van Jan
   Henrick van Lieshout een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   de Rijtsche Kerckwech een einde
   de Hoevensche Kerckwech ander einde
   ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Gherit koper voors daaruit moet gelden en beloofd heeft te gelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de Zusters van Orthen binnen 'sHertogenbosch en met de maat van den Bosch aldaar te leveren, terwijl de verkopers bovengenoemd verder beloofden op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors Aaltijd vast en stendig etc.
   Datum de 28e juni anno zestig, schepenen Ghierll en Berijs.
   Opmerking. De naam Gherit Adriaen van Arendonck als koper, de datum en de namen van de schepenen zijn met een andere hand en in een andere schrijfstijl toegevoegd. De naam van de koper was aanvankelijk Jan zoon van wijlen Jan Zomers. Deze werd doorgehaald.

   Dezelfde verkopers ut supra zoals boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Aerdt Laureijs Aerdt Lensen, met afgaan en vertijen, een stukje land hun toebehorende in alle grootte etc in parochie de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent die Kercke op de Hoevensche en Velthovensche Kerckwech, aldaar tussen:
   erfenis van Aerdt Laureijs Aerdt Lensen een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   de voors Hoevensche en Velthovensche Kerckwech een einde
   erfenis van Jan Jan Hermans ander einde.
   Item hiertoe nog een stukje land hun toebehorende gelegen in de parochie en die Schijve voors in alle grootte zoals het aldaar gelegen is over het Hoevelsch Weeghske tussen:
   erfenis van de kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   het voors Hoevels Weeghske een einde
   erfenis van Elijsabet Willem de Bie weduwe van
   Jan Jan Schoeren met haar kinderen ander einde
   ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Aerdt koper voors daaruit moet gelden en beloofd heeft te gelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de zusters van Orthen ut supra (zoals boven) etc terwijl de verkopers voornoemd verder beloofden op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen etc ut supra (zoals boven).
   Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

   Bekend zij aan eenieder, dat Cornelis en Adam, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Cornelis Spapen, Jenneke hun zuster en Gherit Jan Laureijs Eelkens als man en momber van Aleijt suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Wouter voors op datum van heden verkocht en gevest hebben gehad aan Gherit Adriaen van Arendonck een stuk land in alle grootte zoals het gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent de kerck aldaar tussen:
   erfenis van Gherit Adriaen van Arendonck voors een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   En dat ze ook op datum van heden verkocht en gevest hebben gehad aan Aerdt Laureijs Aerdt Lensen twee stukjes land gelegen in de parochie en die Schijve voors, het ene tussen:
   erfenis van de voors Aerdt Laureijs Aerdt Lensen een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   en het andere stukje tussen:
   erfenis van de kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen voornoemd ander zijde
   waarop ze aan elk van de kopers benoemd en begroot hadden daaruit te vergelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de zusters van Orthen binnen 'sHertogenbosch en met de maat van den Bosch aldaar te leveren zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Tilborch, daarop gemaakt, volkomen is begrepen.
   Daarom zijn voor schepenen ondergeschreven gestaan geweest Gherit en Aerdt, kopers, en ze hebben beloofd als principaal schuldenaars, dat elk zijn vijf lopen rogge erfpacht, hun en elk van hen benoemd als voor, zo zullen gelden en betalen en dat ter plaatse en termijn en ook met de maat daartoe gezet en bepaald, zodat er voor de een door de andere noch ook voor de voornoemde verkopers op voor enige anderen. op hen of op hun goederen, daarvan nooit meer hinder, kommer of last van zal komen en dat ze alle kommer en last voor hen daarvan komende geheel af zullen doen, daarvoor verbindende hun persoon, de voornoemde percelen land en verder al hun andere goederen, nu hebbende en nog later te verkrijgen, zonder arglist.
   Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
   Opmerking: ook hier is als koper van het eerste stukje land doorgehaald Jan zoon van wijlen Jan Zomers en vervangen door die van Gherit Adriaen van Arendock.
   Het ziet er naar uit, dat de acten oorspronkelijk zijn opgemaakt medio september, begin october 1559 en dat op 28 juli 1560 de drie voorgaande acten veranderd zijn.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 305 f.27v-28v