Stamboom Marijnissen

Family: Gerit Lambert Jan van Boerden / Laureijsken Antonis Zebrecht Betten (F1763)

m. Bef 1534


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Gerit Lambert Jan van Boerden

  Born     
  Died  Bef 1538   
  Buried     
  Married  Bef 1534   
  Type  Civil 
  Father  Lambrecht Jan Herman van Boerden | F1764 Group Sheet 
  Mother  Margriet Herman Daniel van Heijst | F1764 Group Sheet 

  Mother | Female
  Laureijsken Antonis Zebrecht Betten

  Born     
  Died     
  Buried     
  Father  Antonis Zebrecht Wouter Betten | F669 Group Sheet 
  Mother  Adriana Jan Peijmans | F669 Group Sheet 

  Child 1 | Male
  Antonis Gerit Lambrecht van Boerden

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Katharina Jan Goijaert van de Kerckhoff | F4246 
  Married     

  Child 2 | Female
  Lamberta Gerit Lambert van Boerden

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Embrecht Goijaert Pulskens | F1968 (Civil) 
  Married  Bef 1534   

  Child 3 | Female
  Lijsbeth Gerit Lambert van Boerden

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Gijsbrecht Cornelis Vels | F1967 (Civil) 
  Married  Bef 1534   

  Child 4 | Female
  Marij Gerit Lambert van Boerden

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Gherit Peter Jan Mutsaerts | F1966 (Civil) 
  Married  Bef 1534   

  Child 5 | Male
  Jan Gerit Lambert van Boerden

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 6 | Male
  Herman Gerit Lambert van Boerden

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 7 | Male
  Huijbert Gerit Lambert van Boerden

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 8 | Female
  Vijverken Gerit Lambert van Boerden

  Born     
  Died     
  Buried     

 • Notes 
  • 1 februari 1538:
   Anthonis, zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, Vijver, zijn zuster, Gherit zoon van wijlen Peter Mutsaerts als man van Marij, dochter van Gherit van Boerden, Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Vels als man van Elijsabeth, dochter van Gherit van Boerden, Embrecht Goijaert Pulskens als man van Lambrecht Gherit van Boerden, Jan zoon van wijlen Lambrecht van Boerden, als momber en Jan zoon van wijlen Anthonis Diercx als toeziener van Huibrecht, onmondige zoon van Gherit Lambrecht van Boerden en van wijlen Laureijs, dochter van wijlen Anthonis Diercks, verkopen aan Jan zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, hun broer en zwager:
   1) elk zijn deel in de erfenis van wijlen Herman Gherit Lambrecht van Boerden, hun broer en zwager, in huis, hof, schuur, schaapskooi en erf, gelegen te Tilburg aan die Horevoert.
   Belendingen:
   Kinderen van wijlen Jan Goijaerts daar
   een waterlaat tussen gaat een zijde
   Gherit Peter Mutsaerts ander zijde
   Gherit Peter Mutsaerts een einde
   gemeijn straet ander einde
   2) als onder 1) in land, heide en weide, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
   Belendingen:
   Gherit Peter Mutsaerts en Korst Jan Korstkens een zijde
   Gherit Peter Mutsaerts en Gherit Ghijb. van Boerden ander zijde
   Korst Jan Korstkens een einde
   Gherit Peter Mutsaerts en Korst Jan Korstkens ander einde
   3) als onder 1) in een stuk land, gelegen te Tilburg aan die Horevoert.
   Belendingen:
   Gherit Peter Mutsaerts een zijde
   Gherit Ghijben vanBeren ander zijde
   Korst Jan Korstkens een einde
   Korst Jan Korstkens ander einde

   Vijver, dochter van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden verkoopt aan Jan zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, haar broer, haar recht en deel te weten:
   1) deel in huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
   Belendingen:
   Jan vanden Kerckhoff een zijde
   Gherit Peter Mutsaerts en mide-erfgenamen ander zijde
   Korst Jan Korstkens een einde
   Gemeijnt van Tilburg ander einde
   2) nog haar recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburgh in die Horevoert.
   Belendingen:
   Gherit Peter Mutsaerts en mede-erfgenamen een zijde
   Korst jan Korstkens ander zijde
   Korst Jan Korstkens een einde
   Korst Jan Korstkens ander einde
   3) nog haar recht en deel in een stuk erf in Land en heide, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
   Belendingen:
   Gherit Peter Mutsaerts en de zijnen
   met Korst Jan Korstkens, beide zijden
   Korst Jan Korstkens beide einden.

   Anthonis zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden verkoopt met zijn mede-erfgenamen (zie R284/32vso.) aan Gherit zoon van wijlen Peter Mutsaerts, hun zwager:
   1) hun recht en deel in een weiland, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
   Belendingen:
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden een zijde
   Korst Jan Korstkens ander zijde
   gemeijn straet een einde
   Hieruit te gelden de helft van mud rogge jaarlijkse pacht aa nde erfgenamen van Gherit Wouters tot Loen.
   2) hun recht en gedeelte in een stuk erf in weide en heide, gelegen te Tilburg, in die Horevoert.
   Belendingen:
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden een zijde
   erfgenamen van Ghijsbrecht van Boerden ander zijde
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden een einde
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden ander einde
   3) hun recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
   Belendingen:
   Korstiaen Jan Korstken een zijde
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden ander zijde
   Korstiaen Jan Korstkens beide einden
   4) hun recht en deel in een stuk erf in land en hei, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
   Belendingen:
   erfgenamen van ghijsbrecht van Boerden een zijde
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden ander zijde
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden een einde
   Korstiaen Jan Korstkens ander einde
   5) hun recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburg in die Hoirevoert.
   Belendingen:
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden beide zijden en een einde
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 284 fol. 32r-33r

   23 december 1545:
   Thonis en Huijbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, verkopen aan Cornelis zoon van Gherit zoon van wijlen Ghijsbrecht van Boerden de helft in een huis, hof, schuur en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg op die Horevoert, het geheel huis etc. tussen:
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden destijds hier afgedeeld een zijde
   Heijlwig de weduwe van Korst Jan Korstkens met
   Jan Peter Eelkens haar zwager ander zijde en een einde
   die gemeijn straat ander einde
   Nog de helft in een stuk land genaamd de Heijveld Acker gelegen als voor het geheel tussen:
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden destijds
   hier afgedeeld een zijde en een einde
   Heijlwig voors. met Jan voors. haar zwager ander zijde en einde.
   Nog de helft in een stuk land genaamd de Ronde Acker gelegen als voor, het geheel tussen:
   Heijlwig voors. met Jan voors. haar zwager een zijde
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden verder rondom aanliggende.
   Nog de helft in een stuk land genaamd 't Half Mudsaet gelegen als voor, het geheel tussen:
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden hier destijds afgedeeld een zijde
   Heijlwig voors. met Jan haar zwager voors. ander zijde en beide einden.
   Nog de helft in een stuk Weiland met een heiveld daar acbter aanliggende, gelegen als voor, het gehele weiland met het heiveld tussen:
   Jan Gherit Lambrecht van Boerden, hier destijds
   Afgedeeld een zijde en beide einden
   Jan Henrick Hixpoirs en de kinderen van
   Jan Goijaert vanden Kerckhoff ander zijde.
   Cornelis Koper moet daaruit gelden:
   4 lopen rogge erfpacht aan Goesen Henrick Versauwe.
   68 stuivers en 3 oirtstuivers erfcijns aan Huijbrecht zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, die te los staan met 55 karolus gulden.

   Cornelis voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Huijbrecht zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 68 stuivers en 3 oirtstuivers uit de helft van een huis,hof, schuur en erf daaraan liggende en verder uit de helft van al de andere stukken en percelen in het voorgaande contract begrepen, welke erven en percelen samen groot zijn ca 21 lopensaet.

   Staat te los met 55 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen, ook als Huijbrecht voors. of zijn nakomelingen de voors. hoofdpenningen moeten hebben, moeten ze dat ook met Sint Jansmis tevoren aan Cornelis voors. opzeggen.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 292 fol. 36v