Stamboom Marijnissen

Family: Gelijen Emerijck / Christijntje de Lij (F2404)

m. Bef 1675


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Gelijen Emerijck

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married  Bef 1675   
  Type  Civil 
  Father   
  Mother   

  Mother | Female
  Christijntje de Lij

  Born     
  Died     
  Buried     
  Father   
  Mother   

  Child 1 | Female
  Christientje Emerijck

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Gerrit Weijt | F1261 (Civil) 
  Married  Bef 1679   

  Child 2 | Female
  Maetje Emerijck

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 3 | Female
  Janneken Emerijck

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 4 | Male
  Geleijn Emerijck

  Born     
  Died     
  Buried     

 • Notes 
  • 1 februari 1679:
   Burgemr en schepenen certificeren dat Geleijn Emerijk alhier ter stede gewoont hebbende over ontrent de 18 jaeren, ten jaere 1675 binnen Sluijs sijnde komen te overlijden tot sijne wettelijke erfgenamen heeft naer gelaten sijne vier kinderen, namentlijck Christijntie, Maetje, Janneken ende Geleijn in wettelijcken huwelijcx geprocureert bij Christijntjen de Lij mitsgaders Pieter voortgekomen uijt het volgende huwelijck van den selve Geleijn Emerijk,
   verclarende voorders ons wel bekent te sijn dat Gerijt Weijt over eenige jaeren in kennisse binnen de stadt van Sluijs heeft getrout de ouste dochter van den voorsGeleijn Emerijk mitsgader sijne kinderen alle wel gekent te hebben in kennisse der waerheijt, was onderschreve Anthoni de Puijdt, Pieter van der Straete.
   Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 473