Stamboom Marijnissen

Family: Antonis Willem Jan van Gestel / Jenneken Niclaes Jan die Wijze (F638)Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Antonis Willem Jan van Gestel

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married     
  Father  Willem Laureijs van Gestel | F3350 Group Sheet 
  Mother  Heijlwich Everaert Niclaes van Eethen | F3350 Group Sheet 

  Mother | Female
  Jenneken Niclaes Jan die Wijze

  Born     
  Died     
  Buried     
  Other Spouse  Denijs Peter Crillaerts | F636 
  Married  Bef 1539   
  Father  Niclaes Jan Hendrick die Wijse | F639 Group Sheet 
  Mother  Jenneken Jan Jan Back | F639 Group Sheet 

  Child 1 | Male
  Huijbert van Gestel

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 2 | Male
  Jan van Gestel

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 3 | Female
  Elijsabeth van Gestel

  Born     
  Died     
  Buried     

 • Notes 
  • 10 november 1531:
   Willem zoon van wijlen Berthelmeeus Verbunt als man van Jennijke dochter van wijlen Willem Jan Laureijs van Gestel; IJke dochter van Willem Jan Laureijs voors, Huijbert, Jan, gebroeders, en Elijsabeth hun zuster, kinderen van wijlen Anthonis Willem Jan Laureijs voors, die Anthonis gewonnen had bij Jennijke zijn huisrvouw, dochter van Claeus die Wijse, daar de eerstgenoemde Willem en met hem Jan Peter Laureijs van Gestel en Jan zoon van wijlen Claeus van Ethen voor instaan en gelofte deden, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Hanrick Zwijsen een jaarlijse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerl, aldaar tussen:
   erfenis van Jan Beerijs Willems een zijde
   erfenis van Jan Huijb Smitten ander zijde
   erfenis van Hanrick Marten vanden Zande een einde
   de gemeijn straat ander einde.
   Welke cijns ze gekocht hadden van Claeus Thomaes van Enschot.
   Toegevoegd:
   Deze los is aan partijen voors afgekocht en gepasserd voor schepenen Vet, Joest en Willem Laureijs, anno '35 o.st. de 2e januari.

   17 mei 1531
   Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt voor hemzelf, Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber en Berthelmeeus vs als toeziener van Anthonia, onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem lamberts, die Arijaen gewoonen had bij Jacoba zijn vrouw, dochter van wijlen Anthonis Verbunt in tegenwoordigheid van Arijaen voors, verkopen aan Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt, hun oom en broer, elk hun deel in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch in die Berckdijck, aldaar tussen:
   erfenis van Peter Willem Beerijs en Lemmen
   Goijaerts een zijde
   erfenis van Jan Thonis Diercks ander zijde
   erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een einde
   de gemeijn straat ander einde.
   Nog een stuk land gelegen in de parochie voors in die Schijve, tussen:
   erfenis van de erfgenamen van Peter van Spaendonck een zijde
   erfenis van Willem Beerthen en een gemeijne gebuerwech ander zijde en een einde
   het Convent van Tongerloe ander einde.
   Het deel van Bertholomeeus vs in een stuk land genaamd die Avenbraeck, gelegen als voor tussen:
   erfenis van Denis Goijaerts een zijde
   erfenis van Jan Verbunt ander zijde
   erfenis van Sijmon Zwagemakers een einde
   erfenis van Jan Thonis Diercks ander einde.
   Dat elk van hen verstorven was van Anthonis Verbunt en zijn huisvrouw, hun vader en moeder, grootvader en grootmoeder.
   Hieruit te gelden aan:
   Denijs Meijnaerts hun deel in 4 lopen rogge erfpacht.
   Willem Beerthen hun deel in 1 mud rogge erfpacht.
   De Rector van Onze Lieve Vrouwe Altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilborch hun deel in 4 lopen rogge erfpacht.
   Sijmon van Zon hun deel in 8 lopen rogge erfpacht, zoals van rechtswege daaruit gaat en gaat dat daar niet uit dan moet dat aan de verkopers betaald worden.
   Dierck de Borchgreeff hun deel in 1 braspenning erfcijns.
   De Heer van Tilborch hun deel in ½ st erfcijns.
   In de Aacijns hun deel in 1 oertstuiver erfcijns.

   Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt, Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber en Jan voors als toeziener van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, die Arijaen gewonnen had bij wijlen Jacoba zijn vrouw, dochter van wijlen Anthonis Verbunt in tegenwoordigheid van Arijaen voors verkopen aan Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt elk hun deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve, het geheel tussen:
   erfenis van Denis Mutsaerts een zijde en een einde
   erfenis van Peter Lemmens ander zijde
   efenis van Laureijs Zwijsen ander einde
   door welk stuk een gemeijne gebuurweg gaat.
   Nog elk zijn deel in de helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, die men jaarlijks heft op de erfenis van Wouter Gerit Zibben, welk land en erfpacht aan hen verstorven was ut supra.
   Hieruit te gelden:
   aan Laureijs Henrick Zwijsen hun deel in 5 lopen en 1 vierdevaet erfpacht.

   Jan en Berthelmeeus, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis Verbunt verkopen aan Lambert Willem Lamberts ten behoeve van Anthonis onmondige dochter van Arijaen Willem Lamberts elk hun deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve, het geheel tussen:
   erfenis van Peter Anthonis Meeus een zijde en een einde
   een gemeijne gebuurweg ander zijde
   erfenis van de erfgenamen van Peter van Spaendonck ander einde.
   Nog elk zijn deel in de helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, die men jaarlijks heft op Wouter Gerit Zibben. Welk land en erfpacht hun verstorven was van Anthonis voors hun vader en van Lijsbet hun moeder.

   Jan en Berthelmeeus, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis Verbunt als toezieners en Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, die Arijaen gewonnen had bij Jacoba zijn vrouw dochter van wijlen Anthonis Verbunt hebben beloofd als schuldenaars te gelden en te betalen aan Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, vader van het onmondige kind, een jaarlijkse en erfelijke lijfpacht van een half mud rogge zijn leven lang uit een stuk land genaamd die Avenbraecken gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve aldaar tussen:
   erfenis van Sijmon Zwagemakers een zijde en een einde
   erfenis van Jan Verbunt ander zijde
   erfenis van Denis Goeijaerts ander einde.

   Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt heeft beloofd als schuldenaar te gelden en te betalen aan Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts en Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt als momber en toeziener van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 26 lopen rogge uit een huis, hof en schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch in die Berckdijck, aldaar tussen:
   erfenis van Peter Willem Beerijs en Lemmen Goeijaerts een zijde
   erfenis van Jan Thonis Diercks ander zijde
   erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een einde
   de gemeijn straat ander einde.
   Nog uit een stuk land genaamd die Avenbraeck gelegen in de parochie voors in die Schijve aldaar tussen:
   erfenis van Denis Goeijaerts een zijde
   erfenis van Anthonia onmondige dochter van Arijaen
   Willem Lamberts ander zijde
   erfenis van Jan Thonis Diercks een einde
   erfenis van Sijmon Zwagemakers ander einde.

   Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 6v-7v
   Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 19r