Stamboom Marijnissen

Family: Johannes Plaschaart / Jacomijntje van den Broecke (F82)

m. Between 1720 and 1721


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Johannes Plaschaart

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married  Between 1720 and 1721   
  Type  Civil 
  Other Spouse  Apollonia Mascl?e | F3220 
  Married     
  Father  Adriaen Plaschaart | F790 Group Sheet 
  Mother  Catelijntje Meeussen | F790 Group Sheet 

  Mother | Female
  Jacomijntje van den Broecke

  Born  Abt 1690   
  Christened  17 Sep 1690  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died  Abt 1744   
  Buried     
  Other Spouse  Jacob van der Straten | F909 (Civil) 
  Married  Bef 1710   
  Other Spouse  Cornelis Weijts | F480 (Civil) 
  Married  Between 1712 and 1715   
  Father  Adriaen van den Broecke | F912 Group Sheet 
  Mother  Maetie Coles | F912 Group Sheet 

  Child 1 | Male
  Adriaan Platschart

  Born  13 Jan 1722  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Christened  18 Jan 1722  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died  10 Jan 1799  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Buried     
  Spouse  Johanna Scheers | F79 
  Married     
  Spouse  Janneke Albert | F432 
  Married     

  Child 2 | Female
  Catholijntie Platschaart

  Born  24 Nov 1723  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Christened  28 Nov 1723  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     
  Spouse  Jacobus Herny | F991 (Civil) 
  Married  24 Sep 1750  Sluis Find all individuals with events at this location

  Child 3 | Female
  Jacomijntie Platschaart

  Born  13 Apr 1725  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Christened  22 Apr 1725  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 4 | Male
  Joannes Platschaart

  Born  Abt 1727   
  Christened  26 Oct 1727  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died  Abt 1776   
  Buried  24 Jan 1776  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Spouse  Susanna de Bruijne | F956 (Civil) 
  Married  Bef 1749   
  Spouse  Pieternella van Hecke | F1998 (Civil) 
  Married  04 May 1775  Sluis Find all individuals with events at this location

  Child 5 | Male
  Jacobus Plaschaart

  Born  05 Aug 1729  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Christened  14 Aug 1729  SintAnna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 6 | Male
  Martijnus Plaschaart

  Born  05 Aug 1729  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Christened  14 Aug 1729  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 7 | Female
  Jacomyntie Plaschaart

  Born  Abt 1731   
  Christened  01 Apr 1731  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

  Child 8 | Male
  Martinus Plaschaart

  Born  16 Jul 1732  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Christened  27 Jul 1732  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died  23 Dec 1747  Mauritspolder Find all individuals with events at this location
  Buried     

  Child 9 | Male
  Jacobus Plaschaart

  Born  20 Jul 1734  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Christened  25 Jul 1734  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     

 • Notes 
  • 10 januari 1727:
   De kwestie tussen Joh: Plasschaard en Jacobus Boddrij is nog niet vereffend. Plasschaard heeft de kkr opnieuw beledigd door de leden verleiders te noemen.
   De oude Plasschaart continueert nog in zijn zonden.
   Bron: Marianne Gossije, kerkenraadsacta Sint Anne 3, RAZ HG Sint Anna ter Muiden inv.nr. 3

   In 1733 wordt hij genoemd in een zaak tegen alle personen die nog wat te goed hebben uit de boedel van Jacobus Boudry.
   Johannis Platschaart laet bekent maken dat hem ter desen boedel competeert een jaer pagt van drij gem. 46 1/2 roede weije a f9:10:0 per gemet Zeeus gelt s jaers sijnde voor het geheel f4:19:10 1/2
   Waer op den selven boedel moet valideren een jaer pagt van twee gem: 91 1/2 r. weije gemeen gekogt, met schepen boudry van d'Erven J:de Bels en door gem. Platschaart in 't geheel gebruijkt a f9 p. gem. edt: 1:14:6 1/2
   debet resteert: f 3:3:4
   beijde over het jaer te verschijnen st. Catarinen dage 1733 volgende en gegeven rekeninge onder presentatie van affirmatie des noods.

   Johannes koopt voor honderd carolus guldens een gemet en veerttien roeden lands gelegen ten desen schendomme en aldaar in het eerst begin van de polder van Johan Bijbau.

   Bron: RAZLD, RAZvl(11) inv.nr. 462(rol van lijfstraffelijke, boetstraffelijke en civiele zaken Sint Anna ter Muiden)
   RAZvl(11) inv.nr. 480 (minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden)

   26 februari 1748
   op verzoek van Adriaan Platschaart voor zichzelf en voor zijn broer Johannes en suster Catharina Platschaart, samen erfgenamen van haren broeder Martinus Platschart filius Johannes overleden in de Mauritspolder onder het Sluise Vrije den 23 december 1747, getaxeerd:

   Eerst 2 gemeten 81 3/14 roen lant deel van 11 gemeten 66 roen in het tweede begin van de Robbemoreelpolder, belast de gehele partie met een pond seventien schellingen jaarlijx grave rente, en buijten gebruik als met zoutwater ten dienste van den lande geinundeert sijnde, een pont vls per gemet.

   Item een gemet 226 11/28 roen lants deel van 8 gemeten 201 int selve begin van voorseide polder belast met een gulden vijff stuijvers per gemet jaerlijx graave rente en mede buijten gebruik wegens zout water... 1 pond vls per gemet.

   Item een agtste part in een huijs, schuere, stallinge met 465 roen hoff en boomgaertlant gelegen aan het noorteijnde van de plaatse offte pleijn deser stede belast met ses schellingen jaerlijxe chijns, getaxeerd het geheel 21 pond 13 schellingen en vier grooten vls of in guldens 130 t geheel.

   Eindelinge een agtste part in een huijsje en stalletje naest de poorte van het kerkhoff deser stede belast met een jaarlijxe chijns a drij schellingen en twee grooten vls, gemeen met de erven wt Debora Cloos, buijten pagt, getauxeert het geheel op vier ponden vls of in guldens 24 t geheel.
   Bron: RAZvl 481