Stamboom Marijnissen

Adriana Goijaerts

Female Abt 1789 - 1864  (~ 75 years)


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Adriana Goijaerts 
  Born Abt 1789  [1
  Christened 02 Dec 1789  Ginneken Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Female 
  Beroep landbouwster 
  De boer
  De boer
  Died 02 Feb 1864  Ginneken en Bavel Find all individuals with events at this location  [2
  • Haar overlijden werd aangegeven door haar man COrnelis van der Pas, 78 jaar, arbeider, wonende alhier en Cornelis Michielsen, 62 jaar, kleermaker, wonende alhier. Adriana Gooijaarts was 75 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, vrouw van den eersten comparant, dochter van Johannes Gooijaarts en Maria Peeters, beiden overleden.
  Overlijdensakte Adriana Goijaerts
  Overlijdensakte Adriana Goijaerts
  Person ID I114  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 4 Aug 2008 

  Father Jan Adam Goijers,   b. Abt 1746,   d. Abt 1797  (Age ~ 51 years) 
  Mother Anna Maria Peters,   b. Abt 1759,   d. 05 Nov 1811, Ginneken Find all individuals with events at this location  (Age ~ 52 years) 
  Married 13 Jan 1779  Teteringen Find all individuals with events at this location  [3
  • Zij trouwen op 17 januari RK te Teteringen.
  Notes 
  • Anna Maria is later gehuwd met Gerard Paulussen. Met hem was ze ook getrouwd toen ze stierf.

   Zij komen voor op de gemaallijsten van Ginneken en Bavel van 1795. Zij woonden toen onder Ginneken en Overacker. Op pagina 8 staat vermeld:
   Jan Adam Gooijaars, Annemie Peeters de vrouw boven, Jan Gooijaers de knegt, Anneke Cornelisse de meid boven; Adam, Cornelia, Maria, Pieternel, Adriana, Antonia Gooijaars de kinderen onder.

   Alle kinderen waren dus onder de zestien jaar oud. Het huis waar zij toen woonden ligt tegenwoordig aan de westzijde van de Prins Hendrikstraat te Ginneken, tussen de Ploegstraat en de Gaffelstraat.

   Vestbrief d.d. 5 september 1795:
   Verscheen Anna Maria Peters huisvrouw van en ten desen geadsisteert met hare man Johannes Goaerts de welke verklaarden speciael te verhypothequeeren en te verbinden
   Een parceel weijland groot omtrent een halff buinder gen. den Werkhoek gelegen onder Teteringe Jurisdictie deser stad Breda Oost Nts. J.J. van de Laer, Zuid L:Snijdens cum suis West: Jan Diepstraten en Noortw: het calooijse gat, ende voorts zo en gelijk het voorn. Anna Maria Peters aangekomen is volgens scheijding en deeling gepasseert voor den Notaris A Oukoop in dato 29ste augustus 1795 ten pondboek No. 857 en zulks tot securiteit van de dorpsverpondingen en polderslasten wlke nu werdelijk uitgaan als voor die geene welke bij vervolg van tijd daar op gelegd off gevorderd zoude konnen worden van,
   Een Parcheel Weiland gelegen tot Teteringen, voornt. in de vught, groot omtrent een buijnder en vijfftig roeden, oost de blauwe keij, west A:Eeker? Zuid den groenendijk en noord den blauwe keij ter pondboek no. 527 waar van reeds door wijle haar overleden broeder(s) Corns. Antoni en Jan Antoni Peters in begonne te ontgronde en dezelve van voornemens is te blijve continueeren ingevolge het octrooi van dato 30 Meij 1785? (178?) en nog daar woonen daar en boven generaal haar persoon en goederen als na regten actum desen V september xviic vijff en negentig.

   W.g. Annamaria Peeters
   Jan Gooijaarts

   Op 2 mei 1797 laten zij hun testament opmaken:
   Compareerde Jan Adam Gooijers en Anna Maria Peeters echte lieden woonachtig onder Ginneken en zijnde aan mij Notaris bekend, dewelken geneegen weesende en alle vereischten hebben om te testeeren, verklaarden te herroepen en geheel en al te vernietigen alle voorgaande testamenten cedicullen Giften ter zaake des doods en alle andere acten van uijtterste wille, hoegenaamd met wat clausules derogatoir die ook zouden moogen weesen gemunieerd, en door hun comparanten te zaamen ieder afsonderlijk of met iemand anders opgerecht en gepasseerd, aos uijt hunne elkes vrije en onbedwongene wil over hunne tijdelijke natelaatene goederen te disponeeren in deesen voegen.


   De testateuren nomineeren en instatieren malkanderen over en weeder en dus den eerststervenden den langstlevenden van hun beijden met volle recht en titule tot zijn ofte haare eenige en universeele erfgenaam of erfgenaame ende dat in alle de goederen zoo roerende als onroerende acties en schilden en crediten geene gereserveerd hoe genaamd ofte waar geleegen en bij hem of haar eerststervende met er dood eenigsiins te ontruijmen en natelaaten omme met alle deselve goederen als met vrijen eijge goed te konnen doen, en handelen na welgevallen zonder iemands tegenseggen onder deese wils en conditie nogtans, dat dezelve langstlevende gehouden en verplicht zal zijn de kinderen reeds uit dit huwelijk verwektm en onder S Heemels zeegen nog daar uit te verwekken behoorlijke te alimenteeren op te voeden tot den ouderdom van vijf en twintig jaaren eender huwelijk of anderen geapprobeerden staat deselve inmiddels te laaten leeren leesen en schrijven, en te doen onderwijsen en zodanige nuttige handwerken of ambachten als waar toe deselve kinderen elk best bekwaam zullen geoordeeld worden, en tot voornoemden ouderdom, met behoorlijk consent tot eerder huwelijk of anderen geapprobeerden staat gekoomen zijnde aan elk derselve te geeven een betameljke uitzet en aan ieder ui te rijken eene somma van ses gulden welke alimentatio, onderwijs, uitzet en ruttelijkene penningen, de eerststervenden der testateuren aan deselve kinderen almeede met volle recht en titule adsigneerd maakt en bespreekt voor en in plaatse van derselven vaderlijke of moederlijke legitime prtie aan kinderen na scherpheid van rechten in hunner ouderen nalatenschap competeerende.
   en op dat hunne natelaatene minderjarige, uitlandige of andere toesichtbehoevende kinderen niet zouden verstookt zijn van de nodige toesichten voorsorge zoo committeeren de testateuren malkanderen over en weeder tot voogd of voogdesse over deselve met zodanige ample macht gesach en autoriteit als aan voogden en voogdessen na rechten eenigsins kan of mag gegeeven worden, en dus meede de macht om bij afsterven ongeneegend of andere ongeleegendheid een of meer andere bekwaame persooen beneevens sig of in zijne of haaare of bj laaatste tijd in des deficieerendens plaatse te moogen aanstellen met een gelijke of met een meerbepaalde macht zoo dikwils zulks noodig zijn zal, geevende wijders aan elkanderen, en anderen uit krachte deeses subintreerende voorden speciaalijk meede het recht van schiften, scheijden, verdeelen en verkoopen, en transporteeren der pupilaire goederen, zonder daar toe nodig te hebben eenig consent of decreet van vrienden, heeren magistraaten bailluwen schouthen weesmeesteren of anderen hoe ook genaamd die daar over buijten deese testamentaire dispositie eenig gesach zouden konnen of moogen pr?tendeeren als alle en elk met behoorlijken eerbied door de comparanten uit hunne respective boedels werden gesecludeerd bij deese al het voorschreevene de testateuren duijdelijk en woordelijk voor geleesen zijnde verklaarden zij lieden het zelve wel verstaan te hebben, en alsoo te weesen hunne laatste en uiterste wille etc.
   W.G. jan adam Gooijaarts
   Annamaria Antonie Peeters   Bron: Gemaallijst Gemeente Ginneken en Bavel 1795, bewerkt door J.M.H. Broeders en A.W. Jansen, 1996, GABDA Vestbrief R 622 f 43A d.d. 5-9-1795
  Family ID F427  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Cornelis van der Pas,   b. Abt 1787,   d. 30 Jan 1865, Ginneken Find all individuals with events at this location  (Age ~ 78 years) 
  Married 10 Feb 1816  Ginneken Find all individuals with events at this location  [4
  Type: Civil 
  • Bij het huwelijk worden diverse bijlagen overlegd:

   1. Een verklaring van de burgemeester van Teteringen dat Cornelis aan de nationale militie heeft voldaan.
   2. Een verklaring dat de huwelijksproclamatien in Teteringen goed zijn verlopen. Cornelis van der Pas, 28 jaar, hovenier, geboren en wonende te Teteringen, zoon van Lambertus en van Adriana Cools, hoveniers, meede te Teteringen woonachtig, en Adriana Goyaars, 26 jaar, landbouster, geboren en wonende te Ginneken, dochter van Joannes en Anna Maria Peeters, bijde overleden.
   3. Extract doopboek Teteringen: Baptizatus est Cornelius filius legitimus Lamberti van der Pas et Adriana Cools, susceperunt Arnoldus van der Pas et Cornelia Cools. 11-2-1787.
   4. Extract doopboek Ginneken: 1789 Decembris sevenden Baptizata est Adriana filia leg: Joannis Adam Goyaerts hic nata et Anna Maria Peeters ex Teteringe.
   5. Extract doodregister Ginneken: 1797 20 Junii sepustus??? est Joannis Goyaerts...
   6. Extract doodregister Ginneken en Bavel 1811 5 novembre. Anna Maria Peters age de cinquante deux ans, veuve de Jan Goyaarts, epoux de Gerard Paulussen, fille de Pierre Peters et de Cornelie van Hall?/Stall? en la maison 124
  Huwelijksakte Cornelis van der Pas X Adriana Goijaerts
  Huwelijksakte Cornelis van der Pas X Adriana Goijaerts
  Huwelijksakte Cornelis van der Pas X Adriana Goijaerts, pagina 2
  Huwelijksakte Cornelis van der Pas X Adriana Goijaerts, pagina 2
  Children 
   1. Johannes van der Pas,   b. 24 Oct 1816, Ginneken-Bavel Find all individuals with events at this location,   d. 19 Jan 1888, Ginneken-Bavel Find all individuals with events at this location  (Age 71 years)
   2. Adriana van der Pas,   b. 23 Aug 1818, Ginneken Find all individuals with events at this location,   d. 17 Aug 1892, Teteringen Find all individuals with events at this location  (Age 73 years)
   3. Anna Maria van der Pas,   b. 22 Aug 1820, Ginneken-Bavel Find all individuals with events at this location,   d. 17 Nov 1842, Ginneken-Bavel Find all individuals with events at this location  (Age 22 years)
   4. Lambertus van der Pas,   b. 04 Feb 1822, Ginneken-Bavel Find all individuals with events at this location
   5. Antonetta van der Pas,   b. 18 Aug 1823, Ginneken Find all individuals with events at this location,   d. 26 Sep 1881, Ginneken-Bavel Find all individuals with events at this location  (Age 58 years)
   6. Cornelia van der Pas,   b. 11 Jul 1825, Ginneken-Bavel Find all individuals with events at this location
   7. Petronella van der Pas,   b. 03 Jan 1829, Bavel Find all individuals with events at this location,   d. 09 Jan 1829, Bavel Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
   8. Jacoba van der Pas,   b. 02 Apr 1830, Ginneken-Bavel Find all individuals with events at this location,   d. 04 May 1832, Ginneken Find all individuals with events at this location  (Age 2 years)
   9. Joanna van der Pas,   b. 16 Mar 1836, Ginneken Find all individuals with events at this location,   d. 13 Feb 1838, Ginneken Find all individuals with events at this location  (Age 1 years)
  Last Modified 4 Aug 2008 
  Family ID F25  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsChristened - 02 Dec 1789 - Ginneken Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - Type: Civil - 10 Feb 1816 - Ginneken Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 02 Feb 1864 - Ginneken en Bavel Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Kaartjes: 111 p. 33.

  2. overlijdensakte.

  3. RK Teteringen 1757-1875 foco p. 6.

  4. Huwelijksakte, http://stadsarchief.breda.nl.