Stamboom Marijnissen

Jan Adam Goijers

Male 1746 - 1797  (~ 50 years)


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Jan Adam Goijers 
  Christened 24 Nov 1746  Ginneken Find all individuals with events at this location  [1
  • Hij werd gedoopt als Joannes, zoon van Adam Henrici Goijers en Maria Theodori Jespers.
  Gender Male 
  Buried 20 Jun 1797  Ginneken Find all individuals with events at this location 
  Person ID I1405  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 19 Dec 2008 

  Father Adam Hendriks Goijers,   c. 14 Oct 1715, Ginneken Find all individuals with events at this location 
  Mother Maria Dirk Jaspers,   c. 08 Sep 1716, Princenhage Find all individuals with events at this location 
  Ondertrouw 21 Apr 1742  Ginneken Find all individuals with events at this location  [2
  Married 13 May 1742  Ginneken Find all individuals with events at this location  [2
  Notes 
  • In 1768 koopt Adam Goijaarts woonende onder Ginneken een Parceel hooij ofte weijland geleegen in de vright? in de maeren onder Teteringen Jurisdictie dezer stadt Breda groot omtrent een buijndereen quartier en zeeventigh roeden ten pandboeck No. 61van de erfgenamen van Michiel van Bommel.

   Adam ondertekent zelf.
   Bron: GABDA: Vestbrief R 607 f. 62, d.d. 22-6-1768
  Family ID F549  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anna Maria Peters,   c. 02 Mar 1759, Teteringen Find all individuals with events at this location,   d. 05 Nov 1811, Ginneken Find all individuals with events at this location  (Age ~ 52 years) 
  Married 13 Jan 1779  Teteringen Find all individuals with events at this location  [3
  • Zij trouwen op 17 januari RK te Teteringen.
  Notes 
  • Anna Maria is later gehuwd met Gerard Paulussen. Met hem was ze ook getrouwd toen ze stierf.

   Zij komen voor op de gemaallijsten van Ginneken en Bavel van 1795. Zij woonden toen onder Ginneken en Overacker. Op pagina 8 staat vermeld:
   Jan Adam Gooijaars, Annemie Peeters de vrouw boven, Jan Gooijaers de knegt, Anneke Cornelisse de meid boven; Adam, Cornelia, Maria, Pieternel, Adriana, Antonia Gooijaars de kinderen onder.

   Alle kinderen waren dus onder de zestien jaar oud. Het huis waar zij toen woonden ligt tegenwoordig aan de westzijde van de Prins Hendrikstraat te Ginneken, tussen de Ploegstraat en de Gaffelstraat.

   Vestbrief d.d. 5 september 1795:
   Verscheen Anna Maria Peters huisvrouw van en ten desen geadsisteert met hare man Johannes Goaerts de welke verklaarden speciael te verhypothequeeren en te verbinden
   Een parceel weijland groot omtrent een halff buinder gen. den Werkhoek gelegen onder Teteringe Jurisdictie deser stad Breda Oost Nts. J.J. van de Laer, Zuid L:Snijdens cum suis West: Jan Diepstraten en Noortw: het calooijse gat, ende voorts zo en gelijk het voorn. Anna Maria Peters aangekomen is volgens scheijding en deeling gepasseert voor den Notaris A Oukoop in dato 29ste augustus 1795 ten pondboek No. 857 en zulks tot securiteit van de dorpsverpondingen en polderslasten wlke nu werdelijk uitgaan als voor die geene welke bij vervolg van tijd daar op gelegd off gevorderd zoude konnen worden van,
   Een Parcheel Weiland gelegen tot Teteringen, voornt. in de vught, groot omtrent een buijnder en vijfftig roeden, oost de blauwe keij, west A:Eeker? Zuid den groenendijk en noord den blauwe keij ter pondboek no. 527 waar van reeds door wijle haar overleden broeder(s) Corns. Antoni en Jan Antoni Peters in begonne te ontgronde en dezelve van voornemens is te blijve continueeren ingevolge het octrooi van dato 30 Meij 1785? (178?) en nog daar woonen daar en boven generaal haar persoon en goederen als na regten actum desen V september xviic vijff en negentig.

   W.g. Annamaria Peeters
   Jan Gooijaarts

   Op 2 mei 1797 laten zij hun testament opmaken:
   Compareerde Jan Adam Gooijers en Anna Maria Peeters echte lieden woonachtig onder Ginneken en zijnde aan mij Notaris bekend, dewelken geneegen weesende en alle vereischten hebben om te testeeren, verklaarden te herroepen en geheel en al te vernietigen alle voorgaande testamenten cedicullen Giften ter zaake des doods en alle andere acten van uijtterste wille, hoegenaamd met wat clausules derogatoir die ook zouden moogen weesen gemunieerd, en door hun comparanten te zaamen ieder afsonderlijk of met iemand anders opgerecht en gepasseerd, aos uijt hunne elkes vrije en onbedwongene wil over hunne tijdelijke natelaatene goederen te disponeeren in deesen voegen.


   De testateuren nomineeren en instatieren malkanderen over en weeder en dus den eerststervenden den langstlevenden van hun beijden met volle recht en titule tot zijn ofte haare eenige en universeele erfgenaam of erfgenaame ende dat in alle de goederen zoo roerende als onroerende acties en schilden en crediten geene gereserveerd hoe genaamd ofte waar geleegen en bij hem of haar eerststervende met er dood eenigsiins te ontruijmen en natelaaten omme met alle deselve goederen als met vrijen eijge goed te konnen doen, en handelen na welgevallen zonder iemands tegenseggen onder deese wils en conditie nogtans, dat dezelve langstlevende gehouden en verplicht zal zijn de kinderen reeds uit dit huwelijk verwektm en onder S Heemels zeegen nog daar uit te verwekken behoorlijke te alimenteeren op te voeden tot den ouderdom van vijf en twintig jaaren eender huwelijk of anderen geapprobeerden staat deselve inmiddels te laaten leeren leesen en schrijven, en te doen onderwijsen en zodanige nuttige handwerken of ambachten als waar toe deselve kinderen elk best bekwaam zullen geoordeeld worden, en tot voornoemden ouderdom, met behoorlijk consent tot eerder huwelijk of anderen geapprobeerden staat gekoomen zijnde aan elk derselve te geeven een betameljke uitzet en aan ieder ui te rijken eene somma van ses gulden welke alimentatio, onderwijs, uitzet en ruttelijkene penningen, de eerststervenden der testateuren aan deselve kinderen almeede met volle recht en titule adsigneerd maakt en bespreekt voor en in plaatse van derselven vaderlijke of moederlijke legitime prtie aan kinderen na scherpheid van rechten in hunner ouderen nalatenschap competeerende.
   en op dat hunne natelaatene minderjarige, uitlandige of andere toesichtbehoevende kinderen niet zouden verstookt zijn van de nodige toesichten voorsorge zoo committeeren de testateuren malkanderen over en weeder tot voogd of voogdesse over deselve met zodanige ample macht gesach en autoriteit als aan voogden en voogdessen na rechten eenigsins kan of mag gegeeven worden, en dus meede de macht om bij afsterven ongeneegend of andere ongeleegendheid een of meer andere bekwaame persooen beneevens sig of in zijne of haaare of bj laaatste tijd in des deficieerendens plaatse te moogen aanstellen met een gelijke of met een meerbepaalde macht zoo dikwils zulks noodig zijn zal, geevende wijders aan elkanderen, en anderen uit krachte deeses subintreerende voorden speciaalijk meede het recht van schiften, scheijden, verdeelen en verkoopen, en transporteeren der pupilaire goederen, zonder daar toe nodig te hebben eenig consent of decreet van vrienden, heeren magistraaten bailluwen schouthen weesmeesteren of anderen hoe ook genaamd die daar over buijten deese testamentaire dispositie eenig gesach zouden konnen of moogen prætendeeren als alle en elk met behoorlijken eerbied door de comparanten uit hunne respective boedels werden gesecludeerd bij deese al het voorschreevene de testateuren duijdelijk en woordelijk voor geleesen zijnde verklaarden zij lieden het zelve wel verstaan te hebben, en alsoo te weesen hunne laatste en uiterste wille etc.
   W.G. jan adam Gooijaarts
   Annamaria Antonie Peeters   Bron: Gemaallijst Gemeente Ginneken en Bavel 1795, bewerkt door J.M.H. Broeders en A.W. Jansen, 1996, GABDA Vestbrief R 622 f 43A d.d. 5-9-1795
  Children 
   1. Adam Goijaers,   c. 15 Feb 1780, Ginneken Find all individuals with events at this location
   2. Cornelia Gooijaarts,   c. 08 Sep 1782, Ginneken Find all individuals with events at this location
   3. Maria Gooijaars,   c. 01 Oct 1784, Ginneken Find all individuals with events at this location
   4. Petronella Goeijaarts,   c. 28 Jun 1787, Ginneken Find all individuals with events at this location
  +5. Adriana Goijaerts,   c. 02 Dec 1789, Ginneken Find all individuals with events at this location,   d. 02 Feb 1864, Ginneken en Bavel Find all individuals with events at this location  (Age ~ 74 years)
   6. Antonia Gooijaarts,   c. 17 May 1792, Ginneken Find all individuals with events at this location
   7. Joanna Goijaars,   c. 01 Dec 1794, Ginneken Find all individuals with events at this location
   8. Joanna Goijaars,   c. 01 Oct 1797, Ginneken Find all individuals with events at this location
  Last Modified 30 Dec 2002 
  Family ID F427  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsChristened - 24 Nov 1746 - Ginneken Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 13 Jan 1779 - Teteringen Link to Google Earth
  Link to Google MapsBuried - 20 Jun 1797 - Ginneken Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Notes 
  • Bij de doop van zijn laatste kind Joanna staat aangetekend dat de vader toen al overleden was.

 • Sources 
  1. Kaartjes: 114 p. 60.

  2. Kaartjes: 119 f. 42 r.

  3. RK Teteringen 1757-1875 foco p. 6.