Stamboom Marijnissen

Dirk Erasmus van Grevenbroeck

Male - 1636


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Dirk Erasmus van Grevenbroeck 
  Born Y  [1
  Gender Male 
  Beroep eigenaar van een bierbrouwerij 
  De brouwer
  De brouwer
  Died 15 Jun 1636  Loon op Zand Find all individuals with events at this location  [2
  Buried Loon op Zand Find all individuals with events at this location  [3
  • Hij werd in de kerk begraven.
  Person ID I2406  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 13 Jan 2017 

  Father Raes van Grevenbroeck,   d. Bef 1610 
  Mother Cornelia de Buijser 
  Family ID F3729  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anneken Corstiaen Peters van der Schoor,   d. 16 Oct 1625, Loon op Zand Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • 21 februari 1594:
   Theodoricus z.w. Rasonis van Grevenbroeck man van Anna d.w. Christiani Peeters agris terre arabilis par. Otw in Udenhout aende Creyteheye t erf hr van Merode t erf Godefridi Peters v comm. platea t t gem. heye voorn. weye tpl. voors. t Molenstraat t erf Leonardi Joerdens v zusterklooster opten Ulenborch in sBoscht erf Adriaen Denis vendt Arnoldo z.w. Wijtman Joosten
   Bron: Bosch Protocol sH, R 1408 42, http://www.do.nl/heemkunde/Bronnen/bosch_protocol/bp%201575_1600.htm

   23 september 1620:
   Dirk z.w. Raessens van Grevenbroeck 30 gld 5 st
   huis etc. par. Otw opte Molenstraet daer Loon en Otw scheyt
   losbaar met 500 gld
   Bron: Bosch Protocol sH,R.1496,387v, http://www.do.nl/heemkunde/Bronnen/bosch_protocol/bp%201600_1625b.htm

   Op 17 januari 1631 maakt Dirck Raessen van Grevenbroeck, schepen van Loon op Zand, weduwnaar van Anneken Corstiaen Peters van Schoor, zijn testament op.
   Bron: Index testateurs Loon op Zand, archief schepenbank LoZ inv.nr. 65 p. 171

   29 januari 1635:
   Dierck zoon wijlen Raes Bonaventura van Grevenbroeck en Raes Diercxssen van Grevenbroeck bekennen schuldig te zijn aan Dierck Coomans ten behoeve van de heer Jan de Weer, priester te Oisterwijk, een jaarlijkse cijns van 22 gulden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de rente op 21-4-1649 ingelost is.
   Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 67 fol. 9

   19 januari 1637:
   Erasmus, Henrick, Heijliger en Jan, zonen van wijlen Dierck Erasmus van Grevenbroeck (gewoonlijk genaamd Dierck Raessen) en van Anneken Corstiaen Peeterssen van de Schoor, met Cornelis Cornelis Willemssen de Pruijser, gehuwd met Marie, en met Barbara en Jasparijn, en met Jacob Quirijnen en Henrick Dierck Erasmus als voogden over de onmondige Jan, zoon van Jan Janssen Brouwers en Cornelia Diercx, en met Anthonis Philips Schalcken, weduwnaar van die Cornelis, met zijn dochter Maijken, maken een boedelscheiding.
   Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 68 fol. 7

   7 februari 1645:
   1. Raes, 2. Heijliger, 3. Jan, 4. Cornelis Cornelissen de Pruijser, weduwnaar van Maijken en tevens voor hun onmondige zoon Dierck, en 5. Reijnier Dierck Aert Nouwen, gehuwd met Jasperijntken, allen kinderen van Dierck Raessen van Grevenbroeck, tevens voor hun zwager Wouter Boom, voor Hendrick Dierck Raessen en voor de kinderen van Neeltken Dierck Raessen, transporteren twee rentes aan meester Dierck Coomans, secretaris van Loon.
   Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 71 fol. 13v

   5 december 1695:
   Compareerde voor schepenen der heerlijckheij t Venloon Willem van Hasselt out omtrent twee en seventigh jaren, Aert Adriaen Hamers out omtrent vijff en tachentigh jaren, Dirck Rynderse Nauwen out omtrent acht en veertigh
   jaren, Gijsbert Adr(iaan) van den Hoven out vijff en vijftigh jaren, Cornelis Haensbergen out drie en tseventigh jaren, Jan Adriaan Hamers out vijff en sestigh jaren, alle persoenen staende ter goeder naem en faem de welcke ter requisitie en versoecke van de heer Aelbertus Ferdinant d'Immeiselle grave van Bouckhoven als heere van Loon etc. hebben getuyght en verclaert waer en waerachtigh te wesen dat sij deponenten van hare ouders en voorouders verscheijde malen hebben hooren seggen dat omtrent den jare sestien hondert als wanneer de Marcies Spinola als generaal het comando in Brabant over het leger van den Coninck van Spanje voerde, het Gasteel van Venloon als doen is belegert geworden door d?e crijgsmacht van Haar Ho: Mo: de Heeren Staten Generaal die het selve Gasteel naer eenige resistentie stormenderhant hebben ingenomen en bemachtight dat het selve Gasteel naer het bemachtigen als doen met alle de huysen soo omtrent het casteel als aende Kerckstraet staende t'eenemael sijn geruineert uytgeplondert en affgebrant dat in die tijt het voorschrevene een vlucht en schuijlplaets is geweest voor alle de inwoonders en hare goederen die in en omtrent de voorschreve heerlijckheijt in die tijt waren woonende. Verklarense sij deponenten verders dat voor soo veel als haer deponenten van hare ouders is bericht dat heer Dirck Raessen van Grevenbroeck grootvader van Dirck Rijnderse Nauwen een der deponenten in desen in de voorschreven destructie aen obligatien meubelen en Contante penningen omtrent de tachentigh duysent gulden heeft komen te verliesen dat als doen mede in deselve destructie sijn komen te verbranden alle de charters papieren en documenten soo wel die aen het verschreven huys en heerlijckheid als aende secretarije waren concernerende Gevende voor redenen van weiwetenschap dat op de secretarije van Venloon geen oudere protocolle off andere documenten gevonden werden dan voorschreven staet en als oomen genootsaeckt is de waerheijt getuijgenisse te geven soo hebben wij desen als daertoe versocht sijnde niet konnen weygeren bereijt sijnde. tselve tot allen tijden met eeden nader te bevestigen.
   Aldus gedaan en gepasseert op den 5 december 1695. Present van Hasselt en van Boxtel (schepenen)
   Bron: A.J.L. van Bokhoven: 'Loop op Zand circa 1600 onder Staats gezag gekomen', in Brabants Heem 1974 p. 154-155
  Children 
   1. Jan Dirk van Grevenbroeck
   2. Raes van Grevenbroeck
   3. Heijliger van Grevenbroeck
   4. Maijken van Grevenbroeck
   5. Jasperijntken van Grevenbroeck
   6. Barbara van Grevenbroeck
  Last Modified 3 Feb 2006 
  Family ID F1394  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsDied - 15 Jun 1636 - Loon op Zand Link to Google Earth
  Link to Google MapsBuried - - Loon op Zand Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. E-mail Miranda Bos d.d. 15-5-1999.

  2. Rooms-Katholieke Kerk (Loon op Zand), doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijden 1624-1650, blad 2, begraven Theodorus Erasmus de Grevenbroeck, 15 juni 1636; "Zoek een persoon," database en afbeeldingen, _Regionaal Archief Tilburg_ (http://www.regionaalarchieftilburg.nl : geraadpleegd 13 januari 2017).

  3. Karel de Grote site reeks 97.