Stamboom Marijnissen

Adriaan Platschart

Male 1722 - 1799  (76 years)


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Adriaan Platschart 
  Born 13 Jan 1722  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  [1
  Christened 18 Jan 1722  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Beroep hoofdman van Sint Anna ter Muiden, rentenier 
  Died 10 Jan 1799  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  [2
  Person ID I273  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 5 Aug 2017 

  Father Johannes Plaschaart 
  Mother Jacomijntje van den Broecke,   b. Abt 1690,   d. Abt 1744  (Age ~ 54 years) 
  Married Between 1720 and 1721 
  Notes 
  • 10 januari 1727:
   De kwestie tussen Joh: Plasschaard en Jacobus Boddrij is nog niet vereffend. Plasschaard heeft de kkr opnieuw beledigd door de leden verleiders te noemen.
   De oude Plasschaart continueert nog in zijn zonden.
   Bron: Marianne Gossije, kerkenraadsacta Sint Anne 3, RAZ HG Sint Anna ter Muiden inv.nr. 3

   In 1733 wordt hij genoemd in een zaak tegen alle personen die nog wat te goed hebben uit de boedel van Jacobus Boudry.
   Johannis Platschaart laet bekent maken dat hem ter desen boedel competeert een jaer pagt van drij gem. 46 1/2 roede weije a f9:10:0 per gemet Zeeus gelt s jaers sijnde voor het geheel f4:19:10 1/2
   Waer op den selven boedel moet valideren een jaer pagt van twee gem: 91 1/2 r. weije gemeen gekogt, met schepen boudry van d'Erven J:de Bels en door gem. Platschaart in 't geheel gebruijkt a f9 p. gem. edt: 1:14:6 1/2
   debet resteert: f 3:3:4
   beijde over het jaer te verschijnen st. Catarinen dage 1733 volgende en gegeven rekeninge onder presentatie van affirmatie des noods.

   Johannes koopt voor honderd carolus guldens een gemet en veerttien roeden lands gelegen ten desen schendomme en aldaar in het eerst begin van de polder van Johan Bijbau.

   Bron: RAZLD, RAZvl(11) inv.nr. 462(rol van lijfstraffelijke, boetstraffelijke en civiele zaken Sint Anna ter Muiden)
   RAZvl(11) inv.nr. 480 (minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden)

   26 februari 1748
   op verzoek van Adriaan Platschaart voor zichzelf en voor zijn broer Johannes en suster Catharina Platschaart, samen erfgenamen van haren broeder Martinus Platschart filius Johannes overleden in de Mauritspolder onder het Sluise Vrije den 23 december 1747, getaxeerd:

   Eerst 2 gemeten 81 3/14 roen lant deel van 11 gemeten 66 roen in het tweede begin van de Robbemoreelpolder, belast de gehele partie met een pond seventien schellingen jaarlijx grave rente, en buijten gebruik als met zoutwater ten dienste van den lande geinundeert sijnde, een pont vls per gemet.

   Item een gemet 226 11/28 roen lants deel van 8 gemeten 201 int selve begin van voorseide polder belast met een gulden vijff stuijvers per gemet jaerlijx graave rente en mede buijten gebruik wegens zout water... 1 pond vls per gemet.

   Item een agtste part in een huijs, schuere, stallinge met 465 roen hoff en boomgaertlant gelegen aan het noorteijnde van de plaatse offte pleijn deser stede belast met ses schellingen jaerlijxe chijns, getaxeerd het geheel 21 pond 13 schellingen en vier grooten vls of in guldens 130 t geheel.

   Eindelinge een agtste part in een huijsje en stalletje naest de poorte van het kerkhoff deser stede belast met een jaarlijxe chijns a drij schellingen en twee grooten vls, gemeen met de erven wt Debora Cloos, buijten pagt, getauxeert het geheel op vier ponden vls of in guldens 24 t geheel.
   Bron: RAZvl 481
  Family ID F82  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Johanna Scheers,   b. 09 Nov 1723, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. 17 Mar 1753, West Capelle Find all individuals with events at this location  (Age 29 years) 
  Notes 
  • 1762:
   Wezenakte: Joannes Platschaert, zoon van Adriaen Platschaert (zoon van Jan en Jacquemyntje van den Broecke) en Joanne Scheers (dv Joannes & Marie Francoise Bodry, + 15-3-1753 te Sint Anna ter Muiden), erft van zijn moeder. Als maternele voogd wordt Boudewyn Scheers aangesteld.
   Bron: "Wezenakten - West Vlaanderen", index voor wezenakte Joannes Platschaert, 1762; Rijksarchief in Belgie, "Zoeken in personen" (http://search.arch.be : geraadpleegd 27 januari 2013); bron Wezenakte Oostkerke 1762, Brugse Vrije Noordkwartier (oud nummer: Noord 1762), registernummer: 16508

   Adriaan hertrouwt met Janneke Albert, met wie hij tenminste vier kinderen krijgt. Hun twee dochtertjes die zij Jacomina noemen, overlijden reeds op jonge leeftijd. Ook hun broertje Abraham sterft als kind. Een andere zoon van Adriaan en Janneke, Adriaan jr., wordt wel volwassen.

   28 september 1762:
   Johannes Plasschaar wonende ter Parochie van West Capelle.

   27 april 1771:
   Genoemd Adriaan Plasschaart hooftman der Parochie Wes Capelle.

   20 oktober 1771:
   Adriaan Plasschaert wonende te Sint Anna ten Vrijen, accepteert woonhuis met annexe hout logie, stallingen en Erve staande en gelegen binnen deze stadt, van ouds genaamt de Witten Leeuw .... ten oosten aan de pleine oft plaatse, west aan het straatje den korten ommegank, zuijdde Erve van de ... en die van schepen francois Dookelaar en ten Noorden de Stadsstraate. Een hondert ponden.

   20 oktober 1779:
   Adriaan Plasschaert wonende te St. Anna ten Vrijen, accepteert woonhuis met annexe hout logie, stallingen en Erve staande en gelegen binnen deze stadt, van ouds genaamt de Witten Leeuw....ten oosten aan de pleine oft plaatse, west aan het straatje den korten ommegank, zuijdde erve van de ... en die van schepen francois Dookelaar en ten noorden de stadsstrate ... een hondert ponden.

   27 november 1793:
   Jacobus, zoon van Adriaan Plasschaart, hooftman der Parochie St. Anna ten Vrijen.

   Den 27 november 1793
   compareerde voor balluw Burgemeester en schepenen der stad en schependom van St. Anna ter Muijden
   Adriaan Plasschaart Hooftman der Parochie St. Anne ten Vrijen oostenrijksen bodem, welken comparant bekende en verklaarde uijtterhand te hebben verkogt, dien volgende als nu bij deezen zig te ontuijtten onterven en ontgronden voortes te cederen transporteren en in vollen eijgendom op te dragen aan en ten profijte van zijnen zoon Jacobus Plasschaart, den welken ten deezen present, de navolgende Wettelijke traditie en overdragt ten zijnen profijte is accepterende, van de numbre van vier gemeten twee hondert agtentagtig roeden weijlandt gelegen in den Polder de Robbemoreel en aldaar in het begin, abonterende ten oosten aan de wijen van d'erven Jacobus Hernij, ten westen aan de weijen van dezelve erven Jacobus Hernij. ten zuijden aan de weijen van den Burgemeester Mattheus de Bruijne, en ten noorden aan den Uijtweg competerende aan d'erven van wijlen d Hr. Cornelis de Jonge welken koop en opdragt is geschied voor en buiten de somme van tagtig ponden vlaems of vierhondert tagtig gulden., den koop, welke koopsomme door den acceptant aan den comparant volgens mondelinge declaratie zich voldaan en betaalt, belovende den comparant aan den acceptant de hier bovengemelde verkogte en getransporteerde 4 gemeten 288 roeden in wette te zullen weren, vrijen en garanderen, voor alle evictie aantal en aanmaninge? nu en ten allen dagen, vrij, suijver en onbelast, onder verband en submissie als na regten gereserveert eene grave rente van vijftien schell. en ses gr. Jaarlijks dewelke door den comparant zal werden gezuijvert tot den laasten vervaldag en van dan af en voorwaarts zijn en blijven tot laste van den acceptant, en is wijders geconditioneert dat den comparant en verkooper in deesen zal moeten blijven aan het gebruijk van dezelve 4~288 roeden weijland voor den comparanten verkooper quame te overlijden dat dezelve 4~288 r. weijland wederom in eijgendom zal moeten retourneren, aan den comparant en verkoper zonder aan d'erfgenamen van den acceptant en kooper ietwas voor vergoedinge daar voor zal moeten werden betaalt. en eijndelinge dat den acceptant geduurende het leven van den comparant, niet en zal vermogen in eenigen manieren overgemelde 4~288 r. weijland te dosponeren, hetzij bij testamente of eenige andere acte.
   En is wijders ten passeren deeses gebleken dat over het regt van den 40sten penning zoo over koopsom als rente aan den lande is betaalt volgens quitantie in dato den 26 november 1793 ter somma van f14:8:2

   Bron: Rechterlijk archief Zeeuws Vlaanderen 480
  Children 
   1. Joannes Platschart,   b. 15 Mar 1750, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. Abt 1759  (Age 8 years)
   2. Johannes Platschart,   b. 27 Oct 1751, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. 20 Apr 1822, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age 70 years)
   3. Joanne Platschart,   d. Between 1753 and 1763
  Last Modified 27 Jan 2013 
  Family ID F79  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Janneke Albert,   b. Between 1730 and 1735,   d. Bef 1799  (Age ~ 68 years) 
  Children 
   1. Jacomijna Pladtschaert,   b. 03 May 1755, West Capelle Find all individuals with events at this location,   d. 18 Sep 1755, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
   2. Adriaan Platschart,   b. 26 Feb 1757, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
   3. Jacomina Platschaert,   b. 06 Mar 1758, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. Abt 1759  (Age 0 years)
   4. Jacomina Platschart,   b. Abt 1759,   d. 24 Mar 1809, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age ~ 50 years)
   5. Abraham Platschart,   b. 24 Oct 1761, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. Abt 1762  (Age 0 years)
   6. Jannetje Platschart,   b. 12 Jul 1766, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. 20 Sep 1766, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
   7. Jacobus Platschart,   b. 23 Apr 1768, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. 15 Apr 1796, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age 27 years)
   8. Jannetje Platschart,   b. 01 Oct 1772, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location
  Last Modified 24 Aug 1995 
  Family ID F432  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsBorn - 13 Jan 1722 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
  Link to Google MapsChristened - 18 Jan 1722 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 10 Jan 1799 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Notes 
  • Diaconieboek Sint Anna ter Muiden:

   betaelt aen Adriaen Platschaert de somme van vijf schell: en negen grooten, over decken van het arme huijsje dus hier ?0:5:9

   Daaronder staat:
   betaelt aen Joannes Platschaert over leverantie van hondert wissen om te decken een schell: ?0:1:0

   RA Sint Anna ter Muiden: nr. 11 inv.nr. 480 fol. 36: Verscheen Johannes Plasschaart woonende ter Parochie van West Capelle .....over sijne broeders Adriaan Plasschaart Jacobus Herrij Johannes en Pieter de Bruijne gemeene erffgenamen van Jannes Plasschaart en Apalonia Mascce?.....

   NADT 149; Oostburg notariele akten nr. 352: 15-5-1752. inv.v. Abraham de Can en vr. Jannetje Bokelaer, overl. in het eerste deel van de Prins Willempolder, de vrouw 16-3-1752, de man 10-5-1752. Kinderen: Maria 11 j., Francois, 7 j., en Abraham de Can, 2 j. voogden: Adriaan Plaaschaert, couzijn paternel, won. St.Anna ter Muiden, en Pieter van Petegem, couzijn maternel, wonende te Groede.

   Bron: archief Sluis, inv.nr. 343

 • Sources 
  1. C. du Foss?e: Transcriptie doopboek Sint Anna ter Muiden.

  2. Sint Anna ter Muiden, overlijdensakte 1799, Adriaan Platschart (21 Nivoise an 7 [10 januari 1799]); database en digitale afbeelding, Zeeuwen Gezocht (http://www.zeeuwengezocht.nl : geraadpleegd 5 augustus 2017).