Stamboom Marijnissen

Johanna Scheers

Female 1723 - 1753  (29 years)


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Johanna Scheers 
  Born 09 Nov 1723  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location 
  Christened 14 Nov 1723  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location 
  Gender Female 
  Died 17 Mar 1753  West Capelle Find all individuals with events at this location  [1
  • Doodboek Sint Anna ter Muiden: den 17 dito [maerte 1753] is overleden Joanna Schers onder de prochie van West Capelle, oudt ontrent 29 Jaer gebortig van St Anna ende den 24 dito begraven in de kercke van St Anna.
  Buried 24 Mar 1753  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  [1
  Person ID I274  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 28 Sep 2011 

  Father Johannis Scheers,   b. Abt 1683,   d. Between 1742 and 1745  (Age ~ 59 years) 
  Mother Maria Fran?coise Bodrij,   b. Abt 1696,   d. 27 May 1772, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age ~ 76 years) 
  Married 27 Apr 1717  Sluis Find all individuals with events at this location  [2
  Notes 
  • Jannis Scheers treedt op als getuige:
   Item Jannis Scheers geboren en alsnogh woonende binnen deze stadt St. Anne ter Muiden voornt. oudt ontrent de drijenvijftig jaren.
   Het gaat hierbij om het gebruik van een 'uitweg' van een stuk grond van 5 gemeten en 288 roeden, gelegen in de Robbemoreel?
   Den vierden comparant Jannis scheers, dat hij den gantschen tijt zijns levens van dat hij kennis heeft gekregen tot heden toe geen andere uijtweg of passagie na der requiranten weijde heeft gekeng of geweeten als in den text hier vooren is gemelt, en zelfs meenigste reijsen daer uijt en in is gegaen, en gepasseertm en gezien dat de koeijen en paerden daer oock uijt en in zijn gedreven, zonder ooijt van eenigh beletsel of verhindering te hebben gehoort.

   Bron: RAZVl 479 f. 63,64v

   27 april 1717:
   Huwelijkse voorwaarden van Jan Scheers, Brouwer op St. Anna ter Muijden en Maria Francoise Boudrij, geassisteert met haar halven broeder en vooght Cornelis Weijt. De akte wordt opgesteld door notaris Bruin te Sluijs in Vlaanderen.

   Bij het overlijden van de een zal de ander in het bezit blijven van al hun goederen.

   Bron: RAZvl 11-2047

   17 jan 1742
   comp Jannis Scheers borger en mr brouwer alhier en sijn vrouw Maria Francoise Bodrij hebben verkocht aan Abraham Basinck, schepen deser stede, een huijs, stallinge en brouwerie met de erve daerop de selve timmeragie is staende... groot ontrent 40 roeden... alles bij de comparanten bewoont en gebruijkt, de voornoemde vaste effecten gestaen en gelegen bij het straetje den korten ommegank, oost de erve van burgemr van der Strate, noort de erve van den geregtsbode Francois Bokelaar, zuyt de erve van schepen Jacobus de Nuet, en west het voorz straetje den korten ommegank, de comparanten competerende bij koope door den eersten compt gedaan van de wed en erfgenamen van Matthijs Verschelle 20 april 1716, sijnde desen koop geschiet voor de somme van 62 ponden vlms
   Bron: Marrianne Gossije, RAZ RAZvl inv.nr. 474

   10 maart 1745
   comp Abraham Bastink heeft verkocht aan Maria Francoise Boudrij wed Jannis Scheers een huis stallinge en brouwerie met de erve daerop de selve timmeragie is staende groot ontrent de 40 roeden... gestaen en gelegen bij het straetje den korten ommegank, oost d'erve van burgemr van der Strate, noort de erve van geregtsbode Francois Bokelaar, zuijt de erve van out schepen Jacobus de Nuet, en west het voors straatje den korten ommegank,
   competerende de comparant bij koope van gemelde Jannis Scheers en sijn vrouw Maria Francoise Bodrij dd 17 jan 1742...
   sijnde dese koop geschiet voor 62 ponden vlms de hoop...
   Bron: Marrianne Gossije, RAZ RAZvl inv.nr. 474
  Family ID F429  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Adriaan Platschart,   b. 13 Jan 1722, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. 10 Jan 1799, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age 76 years) 
  Notes 
  • 1762:
   Wezenakte: Joannes Platschaert, zoon van Adriaen Platschaert (zoon van Jan en Jacquemyntje van den Broecke) en Joanne Scheers (dv Joannes & Marie Francoise Bodry, + 15-3-1753 te Sint Anna ter Muiden), erft van zijn moeder. Als maternele voogd wordt Boudewyn Scheers aangesteld.
   Bron: "Wezenakten - West Vlaanderen", index voor wezenakte Joannes Platschaert, 1762; Rijksarchief in Belgie, "Zoeken in personen" (http://search.arch.be : geraadpleegd 27 januari 2013); bron Wezenakte Oostkerke 1762, Brugse Vrije Noordkwartier (oud nummer: Noord 1762), registernummer: 16508

   Adriaan hertrouwt met Janneke Albert, met wie hij tenminste vier kinderen krijgt. Hun twee dochtertjes die zij Jacomina noemen, overlijden reeds op jonge leeftijd. Ook hun broertje Abraham sterft als kind. Een andere zoon van Adriaan en Janneke, Adriaan jr., wordt wel volwassen.

   28 september 1762:
   Johannes Plasschaar wonende ter Parochie van West Capelle.

   27 april 1771:
   Genoemd Adriaan Plasschaart hooftman der Parochie Wes Capelle.

   20 oktober 1771:
   Adriaan Plasschaert wonende te Sint Anna ten Vrijen, accepteert woonhuis met annexe hout logie, stallingen en Erve staande en gelegen binnen deze stadt, van ouds genaamt de Witten Leeuw .... ten oosten aan de pleine oft plaatse, west aan het straatje den korten ommegank, zuijdde Erve van de ... en die van schepen francois Dookelaar en ten Noorden de Stadsstraate. Een hondert ponden.

   20 oktober 1779:
   Adriaan Plasschaert wonende te St. Anna ten Vrijen, accepteert woonhuis met annexe hout logie, stallingen en Erve staande en gelegen binnen deze stadt, van ouds genaamt de Witten Leeuw....ten oosten aan de pleine oft plaatse, west aan het straatje den korten ommegank, zuijdde erve van de ... en die van schepen francois Dookelaar en ten noorden de stadsstrate ... een hondert ponden.

   27 november 1793:
   Jacobus, zoon van Adriaan Plasschaart, hooftman der Parochie St. Anna ten Vrijen.

   Den 27 november 1793
   compareerde voor balluw Burgemeester en schepenen der stad en schependom van St. Anna ter Muijden
   Adriaan Plasschaart Hooftman der Parochie St. Anne ten Vrijen oostenrijksen bodem, welken comparant bekende en verklaarde uijtterhand te hebben verkogt, dien volgende als nu bij deezen zig te ontuijtten onterven en ontgronden voortes te cederen transporteren en in vollen eijgendom op te dragen aan en ten profijte van zijnen zoon Jacobus Plasschaart, den welken ten deezen present, de navolgende Wettelijke traditie en overdragt ten zijnen profijte is accepterende, van de numbre van vier gemeten twee hondert agtentagtig roeden weijlandt gelegen in den Polder de Robbemoreel en aldaar in het begin, abonterende ten oosten aan de wijen van d'erven Jacobus Hernij, ten westen aan de weijen van dezelve erven Jacobus Hernij. ten zuijden aan de weijen van den Burgemeester Mattheus de Bruijne, en ten noorden aan den Uijtweg competerende aan d'erven van wijlen d Hr. Cornelis de Jonge welken koop en opdragt is geschied voor en buiten de somme van tagtig ponden vlaems of vierhondert tagtig gulden., den koop, welke koopsomme door den acceptant aan den comparant volgens mondelinge declaratie zich voldaan en betaalt, belovende den comparant aan den acceptant de hier bovengemelde verkogte en getransporteerde 4 gemeten 288 roeden in wette te zullen weren, vrijen en garanderen, voor alle evictie aantal en aanmaninge? nu en ten allen dagen, vrij, suijver en onbelast, onder verband en submissie als na regten gereserveert eene grave rente van vijftien schell. en ses gr. Jaarlijks dewelke door den comparant zal werden gezuijvert tot den laasten vervaldag en van dan af en voorwaarts zijn en blijven tot laste van den acceptant, en is wijders geconditioneert dat den comparant en verkooper in deesen zal moeten blijven aan het gebruijk van dezelve 4~288 roeden weijland voor den comparanten verkooper quame te overlijden dat dezelve 4~288 r. weijland wederom in eijgendom zal moeten retourneren, aan den comparant en verkoper zonder aan d'erfgenamen van den acceptant en kooper ietwas voor vergoedinge daar voor zal moeten werden betaalt. en eijndelinge dat den acceptant geduurende het leven van den comparant, niet en zal vermogen in eenigen manieren overgemelde 4~288 r. weijland te dosponeren, hetzij bij testamente of eenige andere acte.
   En is wijders ten passeren deeses gebleken dat over het regt van den 40sten penning zoo over koopsom als rente aan den lande is betaalt volgens quitantie in dato den 26 november 1793 ter somma van f14:8:2

   Bron: Rechterlijk archief Zeeuws Vlaanderen 480
  Children 
   1. Joannes Platschart,   b. 15 Mar 1750, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. Abt 1759  (Age 8 years)
   2. Johannes Platschart,   b. 27 Oct 1751, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. 20 Apr 1822, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age 70 years)
   3. Joanne Platschart,   d. Between 1753 and 1763
  Last Modified 27 Jan 2013 
  Family ID F79  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsBorn - 09 Nov 1723 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
  Link to Google MapsChristened - 14 Nov 1723 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
  Link to Google MapsBuried - 24 Mar 1753 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Notes 
  • De namen van de ouders van Johanna Scheers zijn bekend uit de boedelbeschrijving van Janna de Witte, echtgenote van Johannes Platschaart, de zoon van Johanna Scheers. Hierin stond dat Johannes nog geld kreeg uit de boedel van wijlen zijn grootmoeder Maria Fran?coise Bodrij, in leven weduwe van Johannes Scheers.

   Sint Anna ter Muiden, 14-3-1754:
   Staat van goed van Joanne Scheers, dochter van Joannes Scheers en Marie Bodry.
   Bron: Index staten van goed West-Vlaanderen, Brugse Vrije, staat van goed 1e reeks, akte nr. 1425

 • Sources 
  1. Collectie Genealogische afschriften nr. 424: Transcriptie begraafboek Sint Anna ter Muiden 1752-1788.

  2. Huwelijken van inwoners van Sint Anna ter Muiden verleden voor notarissen te Sluis.