Stamboom Marijnissen

Gerit Jan Wijten

Male - Bef 1531


Personal Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Name Gerit Jan Wijten 
  Gender Male 
  Died Bef 1531 
  Person ID I5832  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 19 Dec 2008 

  Father Jan Wijten 
  Family ID F4097  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Engel Stelaerts 
  Married Bef 1531 
  Type: Civil 
  Notes 
  • 18 december 1532:
   Daar Engel weduwe van Gerit Jan Wijten met Jan Wijllems haar huidige man overgegeven had aan haar wettige kinderen, die ze verkregen had bij Gerit haar man, de tocht en recht van tochtenwege wat ze had en bezat in een huis, hof en erfenis gelegen in of aan het Goirke en waaruit de voors kinderen weer aan Engel gevest en beloofd hadden een erfpacht van 14 lopen rogge aan Engel, haar leven lang en niet langer, te versterven na haar dood, zo zijn gestaan voor schepenen de voors kinderen bij naame van Gerit en Gerit, gebroeders, en Vranck zoon van wijlen Willem Vrancken als man van Ercken met Anna hun zuster en ze hebben toegestaan aan Peter zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts, hun zwager, dat hij en zijn nakomelingen na de dood van Engel, hun moeder, deze 14 lopen rogge erfpacht mag lossen met 35 karolus gulden van 20 stuivers per stuk en Peter mag hierin zijn deel in de 35 karolus gulden behouden.
   Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 280 f. 26v

   Gerit en Gerit, gebroeders, Vranck zoon van wijlen Willem Vrancken als man en momber van zijn huisvrouw Erkenraet, met Anna hun zuster, kinderen van wijlen Gerit zoon van wijlen Jan Wijten, die Gerit verwekt had bij Engel zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Stelaerts, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts, hun zwager, elk hun recht en deel in een huis, hof en toebehoren erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, wat de verkopers met Engel hun moeder gekocht hadden gehad van wijlen Sijmon zoon van wijlen Herman Heijsten en Sijmon voors van Denis Andries Salem, groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd int Goerken, aldaar tussen:
   erfenis van Peter Aerts een zijde
   erfenis van Jan Beckers ander zijde
   hoedende voor aan die gemeijnt.
   Nog in een stuk heiveld gelegen als voor, dat Gerit Jan Wijten hun vader gekocht had gehad van Wouter Anthonis Frans, gelegen tussen:
   erfenis van Anthonis Frans een zijde
   erfenis van Wouter Anthonis Diercks ander zijde
   erfenis van Wouter Borchmans een einde.
   Hieruit te gelden de oude kommer.
   Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 26r
  Children 
   1. Katelijn Gerijt Jan Wijten
   2. Jan Wijten
   3. Gerit Wijten
   4. Erck Wijten
   5. Anna Wijten
   6. Gerit Wijten
  Last Modified 30 Dec 2002 
  Family ID F1456  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • 1 augustus 1531:
   Jan en Gerit, gebroeders, Erck en Anna, gezusters, voor henzelf en voor Gerit hun broer, onmondige, en Peter Peter Mutsaerts als man en momber van Kathelijn, allen kinderen van wijlen Gerit Jan Wijten beloven als schuldenaars principaal te gelden en te betalen aan Engel dochter van wijlen Jan Stelaerts, hun moeder, een jaarlijkse en erfelijke lijfpacht haar leven lang van 14 lopen rogge uit het huis ut supra.
   Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 13r