Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 51 to 100 of 1,728

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 35» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 10 maart 1651:
comp Guilliame Coolen vader ende voogt van Guilliame ende Marije sijne kinderen geprocureert in huwe: met Mayken van Ackeren, verklaarde dat zijn kinderen pro parte erfgenamen zijn ten sterfhuijse van Mahieu van Ackeren hunnen oom de welke in sijn leven schuldig is geweest ende nu sijn erfgenamen seker somme van 100 vlms capitael mitsgaders noch 50 ponden vlms over beschadigde borchtochten dat na dato van verdeelinge is geopenbaert tot betalinghe van welcke respectieve somme de kinderen van de compt: voor hun gedeelte oock moeten contribueren... wordt gemachtigd Jacob de Bruijne fs Jan omme de crediteuren van de voors somme voor het contingent der voors weesen wettelick te hipotequeren ende versekeren off de gronden van erff brieven de voors wesen competerende gelegen tot Steenwerck den constituant wel bekent...
Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 472 f. 141, 141v 
Family F2197
 
52 10 mei 1539:
Arijaen zoon van wijlen Cornelis van Boerden alias Rugdijcks, Jan Peter Henricks als man van Elijsabeth dochter van Cornelis van Boerden alias Rugdijcks, die Cornelis verkregen had bij zijn vrouw wijlen Cristina dochter van wijlen Arijaen Stappaerts verkopen aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Jan van Boerden:
1) een huis, hof, schuur en erf, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde op de Rugdijck, tussen:
Willem van Baets een zijde
gemeijnt van Tilburg ander zijde
Willem van Baest een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
2) een stuk land, gelegen te Tilburg, genaamd die Vlashof, gelegen aan die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem van Baets een zijde
Willem van Baets ander zijde
Willem van Baets een einde
wijlen Goesen inden Ecker ander einde
3) een stuk land genaamd de Langenacker, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem van Baets een zijde
wijlen Goesen inden Ecker ander zijde
wijlen Goesen inden Ecker een einde
Willem Verschueren ander einde
4) een stuk erf in land, geide en weide, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem Verschueren een zijde
Willem Thijs Geldens ander zijde
Willem Verschueren een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
5) een stuk erf gelegen tot heide en weide, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem van Baest een zijde
Willem van Baest ander zijde
wijlen Goesen inden Ecker een einde
ander einde scherp uitgaande
6) een stuk land gelegen te Tilburg in die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem van Baets een zijde
Dani?el Cornelis Hermans ander zijde
het vorige erf een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Hieruit te gelden:
een jaarlijke erfpacht van 3 mud rogge min lopen rogge aan diverse personen
een jaarlijkse erfcijns van 31 stuivers en 1 oertstuiver aan Goijaert Pulskens, te los met 25 karolus gulden van 20 stuiver.
een jaarijkse en erfelijke cijns van 20 stuivers aan Peter Adriaen Sterts van Berkel, te los met
20 karolus gulden van 20 stuivers.
een cijns van 5 stuivers en oertstuiver aan de Heer van Tilburg.
De schouw van de waterlaat te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 286 fol. 4v 
Family F1762
 
53 10 mei 1671:
Jacob Oseel voogd van Marie nagelaten wees van Joos de Krook daar moeder af is geweest Marijke Oseel beiden overleden. 
Family F245
 
54 10 november 1531:
Willem zoon van wijlen Berthelmeeus Verbunt als man van Jennijke dochter van wijlen Willem Jan Laureijs van Gestel; IJke dochter van Willem Jan Laureijs voors, Huijbert, Jan, gebroeders, en Elijsabeth hun zuster, kinderen van wijlen Anthonis Willem Jan Laureijs voors, die Anthonis gewonnen had bij Jennijke zijn huisrvouw, dochter van Claeus die Wijse, daar de eerstgenoemde Willem en met hem Jan Peter Laureijs van Gestel en Jan zoon van wijlen Claeus van Ethen voor instaan en gelofte deden, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Hanrick Zwijsen een jaarlijse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerl, aldaar tussen:
erfenis van Jan Beerijs Willems een zijde
erfenis van Jan Huijb Smitten ander zijde
erfenis van Hanrick Marten vanden Zande een einde
de gemeijn straat ander einde.
Welke cijns ze gekocht hadden van Claeus Thomaes van Enschot.
Toegevoegd:
Deze los is aan partijen voors afgekocht en gepasserd voor schepenen Vet, Joest en Willem Laureijs, anno '35 o.st. de 2e januari.

17 mei 1531
Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt voor hemzelf, Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber en Berthelmeeus vs als toeziener van Anthonia, onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem lamberts, die Arijaen gewoonen had bij Jacoba zijn vrouw, dochter van wijlen Anthonis Verbunt in tegenwoordigheid van Arijaen voors, verkopen aan Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt, hun oom en broer, elk hun deel in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch in die Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Peter Willem Beerijs en Lemmen
Goijaerts een zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander zijde
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors in die Schijve, tussen:
erfenis van de erfgenamen van Peter van Spaendonck een zijde
erfenis van Willem Beerthen en een gemeijne gebuerwech ander zijde en een einde
het Convent van Tongerloe ander einde.
Het deel van Bertholomeeus vs in een stuk land genaamd die Avenbraeck, gelegen als voor tussen:
erfenis van Denis Goijaerts een zijde
erfenis van Jan Verbunt ander zijde
erfenis van Sijmon Zwagemakers een einde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander einde.
Dat elk van hen verstorven was van Anthonis Verbunt en zijn huisvrouw, hun vader en moeder, grootvader en grootmoeder.
Hieruit te gelden aan:
Denijs Meijnaerts hun deel in 4 lopen rogge erfpacht.
Willem Beerthen hun deel in 1 mud rogge erfpacht.
De Rector van Onze Lieve Vrouwe Altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilborch hun deel in 4 lopen rogge erfpacht.
Sijmon van Zon hun deel in 8 lopen rogge erfpacht, zoals van rechtswege daaruit gaat en gaat dat daar niet uit dan moet dat aan de verkopers betaald worden.
Dierck de Borchgreeff hun deel in 1 braspenning erfcijns.
De Heer van Tilborch hun deel in st erfcijns.
In de Aacijns hun deel in 1 oertstuiver erfcijns.

Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt, Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber en Jan voors als toeziener van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, die Arijaen gewonnen had bij wijlen Jacoba zijn vrouw, dochter van wijlen Anthonis Verbunt in tegenwoordigheid van Arijaen voors verkopen aan Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt elk hun deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve, het geheel tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde en een einde
erfenis van Peter Lemmens ander zijde
efenis van Laureijs Zwijsen ander einde
door welk stuk een gemeijne gebuurweg gaat.
Nog elk zijn deel in de helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, die men jaarlijks heft op de erfenis van Wouter Gerit Zibben, welk land en erfpacht aan hen verstorven was ut supra.
Hieruit te gelden:
aan Laureijs Henrick Zwijsen hun deel in 5 lopen en 1 vierdevaet erfpacht.

Jan en Berthelmeeus, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis Verbunt verkopen aan Lambert Willem Lamberts ten behoeve van Anthonis onmondige dochter van Arijaen Willem Lamberts elk hun deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve, het geheel tussen:
erfenis van Peter Anthonis Meeus een zijde en een einde
een gemeijne gebuurweg ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Peter van Spaendonck ander einde.
Nog elk zijn deel in de helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, die men jaarlijks heft op Wouter Gerit Zibben. Welk land en erfpacht hun verstorven was van Anthonis voors hun vader en van Lijsbet hun moeder.

Jan en Berthelmeeus, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis Verbunt als toezieners en Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, die Arijaen gewonnen had bij Jacoba zijn vrouw dochter van wijlen Anthonis Verbunt hebben beloofd als schuldenaars te gelden en te betalen aan Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, vader van het onmondige kind, een jaarlijkse en erfelijke lijfpacht van een half mud rogge zijn leven lang uit een stuk land genaamd die Avenbraecken gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve aldaar tussen:
erfenis van Sijmon Zwagemakers een zijde en een einde
erfenis van Jan Verbunt ander zijde
erfenis van Denis Goeijaerts ander einde.

Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt heeft beloofd als schuldenaar te gelden en te betalen aan Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts en Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt als momber en toeziener van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 26 lopen rogge uit een huis, hof en schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch in die Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Peter Willem Beerijs en Lemmen Goeijaerts een zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander zijde
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd die Avenbraeck gelegen in de parochie voors in die Schijve aldaar tussen:
erfenis van Denis Goeijaerts een zijde
erfenis van Anthonia onmondige dochter van Arijaen
Willem Lamberts ander zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks een einde
erfenis van Sijmon Zwagemakers ander einde.

Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 6v-7v
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 19r 
Family F638
 
55 10 november 1539:
Korstiaen zoon van wijlen Lenaert Verbunt bekent schuldig te zijn aan Meeus zoon van wijlen Pauwels Jan Pauwels tot zijn behoef en dat van Lijsbeth zijn moeder en van Cecijle zijn zuster, d.w.z. Lijsbet te tochten en Meeus en Cecijle ten erve een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit:
1) huis, hof, schuur en erf, groot 8 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Jan die Vet en kinderen een zijde
Cornelis Cornelis Smolders ander zijde
Embrecht die Canter een einde
gemeijn straat ander einde
2) nog uit een stuk land, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Rijt in die Vellinghoeve, tussen:
Jan de Vet en kinderen ander zijde
Arijaen Leijten een zijde
Claeus van Spaendonck een einde
gemeijn straat ander einde
Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers. R 286/20r.
In margine: gelost anno 44 ergo vacat.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 286 f 20r

1 februari 1541:
Korstiaen zoon van wijlen Lenaert Verbunt bekent schuldig te zijn aan Michiel zoon van wijlen Thomaes Michiel vande Veldt een jaarlijkse en erfelijke cijns van 62 stuiver uit een stuk land land, groot 5 lopensaet gelegen te Tilburg in die Rijt in die, Vellingh Hoef tussen:
Jan die Vet een zijde
Ariaen Leijten ander zijde
Claeus van Spaendonck een einde
die Heijstraet ander einde
Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 f 52r

23 december 1545:
Korstaien zoon van wijlen Lenaert Verbunt verkoopt aan Cornelis Peter Berijs Eelkens 1/3 deel in een stuk beemd gelegen te Tilburg aan de Haensbergh, waarvan de andere twee derde delen toebehoren aan Jan Jan van Gierle, de gehele beemd tussen:
Gherit Denijs Meijnaerts een zijde
Willem Veramelvoert en de weduwe van
Denijs Ariaen Mutsaerts ander zijde
de weduwe van Claeus Herman van Riel een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Cornelis Koper moet daaruit betalen:
ca 5 Hollandse penningen erfcijns aan de Heer van Tilburg.
's Heren schouwen van de Leij door het voors. stuk beemd lopende en de heiningen te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 292 f 35v, 36r

14 februari 1547:
Korstiaen zoon van wijlen Lenaert Verbunt en Hadewich zijn zuster verkopen aan Vranck zoon van wijlen Lenaert Verbunt, hun broer, elk hun deel in een huis, hof schuur, schaapskooi met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende gelegen te Tilburg in de Laer, het gehele huis etc tussen:
Jan Denijs Meijnaerts een zijde en een einde
een gemeijn akkerweg en IJke de weduwe van Jan Claeus Veldekens
en kinderen ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Bijster gelegen als voor tussen:
Jan Denijs Meijnaerts beide zijden
Jan Leemans met zijn kinderen. een einde
een gemeijn gebuur akkerweg ander einde.
Nog in een stuk land ook daar gelegen tussen:
Jan Leemans met zijn kinderen een zijde en een einde
de voors. gebuurakkerweg ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk erf tot weide en heide liggende genaamd die Heijningen, het geheel gelegen tussen:
Jan Denijs Meijnaerts een zijde
Reijner Jan sGroten ander zijde
meester Gherart van Nerven en zijn kinderen een einde
Peter Goijaert Celen ander einde.
Nog in een stuk heiveld ook daar gelegen tussen:
meester Gherart voors. met zijn kinderen een zijde
Matheus Smits ander zijde
Jan Leemans met zijn kinderen en meer anderen een einde
Willem vanden Kerckhoff ander einde
Vranck moet hieruit betalen.het verkopers deel in:
12 lopen rogge erfpacht aan Jan Claeus Stevens
5 lopen rogge erfpacht aan Laureijs Zwijsen
1 lopen rogge erfpacht aan de rector van Sint Kathelijne altaar in de kerk van Tilburg
3 stuiver en 2 hoender erfcijns of zoveel minder of meer als men aan de Heer van Loon op Sint Thomas dag moet betalen.
Belovende dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangie daarop komende elk voor zijn deel af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R293 f 64v-65r 
Family F616
 
56 10 oktober 1531:
Anthonis zoon van wijlen Ghijsbert Beerthen de Oude als man en momber van Jutta zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Mutsaerts, die Jan voors verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Hanrick die Canter, verkoopt aan Peter zoon van wijlen Gerit Arijaen Smolders een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, gelegen aldaar tussen:
erfenis van Peter Gerit Smolders een zijde
erfenis van Jutta weduwe van Jan Crillaerts ander zijde
erfenis van Jan Eelen Willems een einde
erfenis van Agnes weduwe van Gerit zoon van wijlen
Arijaen Smolders ander einde
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 15v 
Family F1429
 
57 11 maart 1364:
Jan van Eel en Willem die Becker, schepenen van Oesterwyck, verklaren, dat Jacob, zoon van wijlen Hessel Snabben, verkocht heeft aan Hessel, zoon van Goedevaert Gobelen, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit 1 bunder akkerland, gelegen in de parochie Oesterwyc te Udenhout, tussen de verkoper en de hoeve tot Heyst, strekkende met beide einden aan de verkoper.
"Van wegen Heer Adriaen Ansems priester gilt".
Bron: RHC Tilburg, Regestenlijst tafel van de heilige geest van Oisterwijk, cartularium fol. 113, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/inventarissen/toeg0727.htm 
Family F402
 
58 11 maart 1711:
Cornelis Weijt, halfbroer, legt de eed af als voogd over Flip, oud 16 jaar, en Maria Boudry, oud 14 jaar, wezen van Flip Boudry, moeder is Debora Cloots, die op 15 april 1711 verklaart een huis te hebben gekocht van de wezen van haar eerste man Gerrit Weijt.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 488, fol. 27

Hij is waarschijnlijk later getrouwd met Jacomijntje van den Broecke. Zij krijgen op 7 februari 1720 een kind dat op 11 februari te Sint Anna ter Muiden gedoopt wordt. Als doopgetuigen treden op: Jannes Scheer en Catalijntje de Engloij. 
Weijts, Cornelis (I1517)
 
59 11 november 1429:
Op 11-11-1429 kocht Claes Wouter Roij Gerijs van Daneel Jan van Heijst 3 lopen land in Westilburg, genaamd de Bergakker, in de Ronde Hasselt, aan Andries Lemmens en de heer Crillaerts in het zuiden, aan Haijdewijc van ?Borde en kinderen in het noorden, op de Stokhasselt straat in het oosten en aan heer Crillaert in het westen, belast met een erfcijns van 8 oude zwart. Jan Wouter Roij Gerijts vernaderde.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-A11, na f.30v eerste los vel recto-2, aktenr. 215, 11-11-1429. 
Family F1503
 
60 11 november 1550:
Jan zoon van wijlen Willem vander Heijen heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cor nelis dochter van wijlen Henrick Vermee samen met alle ondergenoemde brieven en het recht met af gaan en vertijen een huis, hof en erfenis daaraan liggende etc. hem toebehorende genaamd de Moeck in alle grootte etc. in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Corvel eertijds tussen:
erfenis van Heijlwich dochter van wijlen Peter van Balen een zijde en einde
erfenis van Jacop Peter Meeus ander zijde
voor aan die gemeijn straat ander einde.
Welk huis, hof en erfenis daaraan liggende voors. Jan zoon van wijlen Willem vander Heijen voors. gekocht en verkregen had van zijn kinderen, die hij verwekt had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw, dochter van wijlen Bertolomeus Jan Druijts voor de een helft en van de kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Bertolomeus Jan Druijts voor de andere helft, allen als erfgenamen van wijlen Heijlwich dochter van Bertolomeus Jan Druijts voors., wat Heijlwich voors. gekocht en verkregen had van Peter zoon van wijlen Bertolomeus Verlijnden en wat Peter voors. gekocht had van Dijmpna dochter van wijlen Jan Gielis vander Heijen en zijn kinderen, wat de voors. Jan eertijds ook gekocht had van de wettige kinderen van wijlen Jacop Aelwijns, zoals blijkt uit diverse brieven van Tilburg.
Welk huis, hof en erfenis daaraan liggende nu ter tijd gelegen is tussen:
erfenis van Goijaert Peter Crillaerts een zijde en einde
erfenis van Reijner Jan sGroten ander zijde
voor aan die gemeijn straat ander einde.
Behalve dat aan hem, Jan verkoper voornoemd, gereserveerd is zijn leven lang te bewonen en te ge bruiken het zuidoosten einde van het voors. huis van de voorste deursijl to de smidse aldaar staande in het vierkant en daartoe de verlaat aan de oostkant van de smidse voors. achterwaarts en ook de moestuin aan de oostkant en aan het noorden einde van het voors. huis, zover als het voors. huis strekt en verder niet, dat alles zijn leven lang te mogen gebruiken en niet langer. Daarom zal hij ge houden zijn dit deel van het voors. huis, dat hij gebruiken zal zoals voors. staat, in goede reparatie te houden zijn leven lang en na zijn dood zal het gehele huis, hof en erfenis aan Cornelia en haar nako melingen komen en blijven.
De voors. Jan verkoper heeft geloofd super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle kommer en calangies, die daar van zijnentwege meer op ko men, allemaal af te doen, behalve dat zij daaruit zal betalen en geloofd heeft super se et bona sua etc. daaruit te betalen een jaarlijkse cijns van 12 stuiver aan Jan Jacop Jan van de Venne, te los staan de met 10 karolus gulden volgens schepenbrieven van Tilburg, die daarvan zijn.
Hier zijn bij gestaan Jenneke en Anna, gezusters, dochters van Jan Willem vander Heijen en van wij len Kathelijn diens vrouw toen die leefde voornoemd en zijn in het verkopen en met de voors. veste te vreden geweest en ze hebben erin toegestemd.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 296 fol. 33v-34r 
Druijts, Bertolomeus Jan (I7857)
 
61 12 april 1715:
"Alexander Boudrij, schepen deser stede, in quliteit als voogd over Jacobus Scholten, nagelaten weese wijlen Dierck Scholten en Pieternella van Uxem erfgenaam voor de ene helft van wijl. Guiliame Cools, nagelatene soon vande voors. Pieternella van Uxeem, in voorgaanden huwelijk verwekt bij Fransois Cools, en den eersamen Nicolaas de Can, woonende onder Sint Anna Spaensen bodem, in huwelijk met Maria Cools, nagelatene dogter wl. Guliame Cools, die cousin was vanden voors. Francois Cools, soo voor sig selfs en als vervangende de verdere erfgenamen, voor soo veel nog eenige sig mogten opdoen, voor de andere helft."
Gaat verder over de verkoop aan Pieter Hernij d' oude van een huis schuur en erve
"in Sint Anna op den Hoek, van voren tegen de Hoogstrate en van ter sijden tegen de Antwerpstrate, west van vooren tegen gem. Hoogstrate noord de voors. Antwerpstraet, oost het huijs en erve van Jaque de Bruijne en suijd het Huis en erve van Pieter de Bruijne, het voors. huijs schuere en erve de voorgem. Guliame Cools competerende bij versterf van sijn vader Fransois Cools"
en verder gaat het over de betaling.
Bron: Rechterlijk Archief Zeeuws Vlaanderen 
Family F911
 
62 12 augustus 1492:
de annis preterit..
Jan Wouter Eliaes Henrick en Willem gebr. en Margriet honne zuster Jan Wuistenberchs man van Lisbette Willem Colen man van Jenneken en Hadewijch krn w. Henricks Witten verkregen bij Lisbette Jans Leeuwen dochter en Ghijsbrecht Stevens momb. wittige krn Jan Stevens vercregen bij Marien d.w. Henricks Willen voors. delen hen aanbestorven van Henrick den Wit honne vader en Lisbette honder moeder
aan Jan Henricks Wittensoen
* een stuck lants die Kerckbocht in par. Gestel < erf kerck van Gestel toebehorende > erf van Gestel voors. en erf H.Geest van Gestel met beide einden aan gem. wech
noch een mud rogge aen Lijsbette sLedden tot Beeck of hore erfgen. daaruit die krn Jan Stevens hebben sellen 4 L rogge jaarlijks
item sal hij oeck gelden jaerlix 20 L rog aan Gerart van Berckel of zijn erfgen. nog 1 oude grote de H.Geest van sBosch
aan Willem Colen man van Jenneken d.w. Henrick Witten
* een stuck lants in par. Gestel in die Kerckackeren west N erf Jacop vanden Doren, oost erf Eliaes sijns swagers daert afgedeylt is, noord v gem. weg
aan Henrick en Steven krn w. Jan Stevens bij Marie Henricx Witten
* drie gedeelten in een beemd den Molenbeempt tot Gestel aen die Heynsen, west erf Melis Art Melis, oost Jan Wuestenberchs krn, noord erf Gasthuys sBosch v erf Ghoertruy wede Gherart Loychs
item noch sellen sij heffen 4 L rogge Gestelse maat in een mud erfpacht als Lisbeth sLedden tot Beeck oft hore erfgen. jaarlijks geldende is Item sellen sij jaarlijks ook gelden 9 L rogge aan rechthebbende
item Jan Wiestenberchs momboor van Lijsbet sijns wijfs
* een stuk weyvelts metten heyvelt daraan tot Gestel bij Otw aen den Winckenberch west erf Jan die Wit oost Goyart Rosen noord v straat
item daaruit sal hij gelden Mergriete Henrix Witten dochter 1/2 mud rogge Gestelse maat losbaar binnen 10 jaar met 18 peters den enkelen gulden voor 24 st en tvuerstael voor 2 st
item Margriet Henricx Witten dochter
* een beemdeken metten wech ter straten toe wt in par. Gestel aen die Houtvoert west erf Gherart Dircks oost erf Peter Goyarts mma ^ Wouter die Wit v straat
item daaruit zal hij gelden 7 L rogge aan rechthebbende
item aan Wouter Eliaes Henrick Willem en Hadewych krn w. Henricks Witten
* huys hof en erf daaraan in de par. Gestel west erf krn Jan Stevens? oost gem. straat noord v ??
* acker in die Kerckackeren in par. Gestel west erf Willem Colen daert afgedeeld is oost erf Peter Potters mma noord v gem. weghe
* noch een bemdeken gen. dat torftken west susteren van Ortten oost erf Peter Goyarts mma noord tGasthuys van den Bosch v ?
* een bemdeken dat Moerbemdeken west Thijs die Wit oost Dirck Gerarts noord tGasthuys vanden Bosch v straat
noch een mud rogge te heffen aan Lijsbeth Sledden tot Beeck
belast met uit het huis en erf 1/2 mud rogge aan rechthebbenden nog den capittel St Jan sBosch 10 st nog 1 mud rogge uit den torftken en twee delen van 2 hoenderen te boet en te gewin Gosen van Brecht en nog uit de Kerckacker 6 L rogge ten Bosch St Geertruden klooster en wegen aan alle rechthebbenden
anno xCij xiij daghen in augusto testes Jacop vanden Doren en Gherart Dircks
Bron: Regionaal Archief tilburg, index protocol van Moergestel, R 286 fol. 3r 
Family F3086
 
63 12 februari 1563:
Willem zoon van wijlen Mathijs zoon van Willem Willem Laureijs Anssems, door deze Mathijs en uit wijlen Katherijna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joost Berijs Eelkens samen verwekt en verkregen en Michiel zoon van Willem Willem Laureijs Anssems en Willem zoon van wijlen Joost Berijs Eelkens als door de Heer aangestelde momber en toeziener van Jan, Berijs, Peter, Joost en Adriaen en Cornelia, broers en zuster, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Mathijs en Catherijna beiden voornoemd, daar de momber en toeziener voors in tegenwoordigheid en met toestemming en goedvinden van Jan, Beris, Peter, en Joost voors voor instonden en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Mathijs zoon van Jan Willem van Gorp, met afgaan en vertijen etc, een stede te weten huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in weide liggende, groot ongeveer 15 lopensaet en daarbij nog vier stukken erf samen en in het geheel 47 lopensaet met de maat bevonden zijnde, het voors huis met de erfenis daaraan liggende voornoemd gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Brouckzijde, aldaar tussen erfenis zoals in de deelbrief, nog een stuk land genaamd de Rijacker zoals in de deelbrief, nog een stuk land groot 10 lopensaet zoals in de deelbrief, de helft in de Mallacker zoals in de deelbrief, nog een stuk land genaamd de Nouwelijn zoals in de deelbrief zoals ze zeiden.
Et promiserunt (en hebben beloofd) de eerstgenoemde Willem en met hem de voors momber en toeziener op hemzelf en op al zijn goederen en niettemin nog ook onder verbintenis van de goederen van de onmondige kinderen voors, hebbende en verkrijgende, warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Mathijs koper voornoemd hieruit moet gelden de helft van acht stuivers en 1 ort per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch, drie of vier halve braspenningen per jaar erfcijns te betalen aan de Prelaat van Tongerloo, zes lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Provisoren van de Taeffelen des Heijligen Geests in Tilborch, nog uit de voors 10 lopensaet 2 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Persoonschap van Tilborch, vier lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Rector van Onze Vrouwe Altaar ter Noot Gods in de kerkcke van Tilborch, 15 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de weduwe van Anthonis Dionijs Meijnairts en nog een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan aan de erfgenamen van Michiel Michiel van Ghoerll en daartoe nog uit alle goederen 5 karolus gulden per jaar loscijns te betalen aan de Heren van het Kapittel ten Bosch ter kwijting staande met 100 karolus gulden; nog een cijns van drie karolus gulden en een stooter te betalen aan Cornelis Jan Hooven ter kwijting staande met 50 karolus gulden, alles volgens inhoud en begrip van de losbrieven, die daarvan zijn. Daartoe moet hij ook onderhouden alle 'sHeren schouwen, waterlaten en wegen van recht zoals men die van oude tijden af schuldig is en behoort te onderhouden, terwijl de verkopers voornoemd verder beloofden, elk in de naam en in de kwaliteit als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum 12 februari '63 n.st., schepenen Reijnbouts en Ghierll.
Debet (verschuldigd) 4 stuiver.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 308 fol. 67r-v 
Family F1900
 
64 12 februari 1628:
comp Cornelis Blanckaert ingesetene deser stede in huw hebbende Adriaeneken van Leuven te vooren wed van Pieter Wittooge, ook als voogd over de wesen van Pieter Wittooge geproc bij des compts huisvr. verkoopt aan Jan ende Maeijken Wittooge daer moeder aff was Margriete vande Velde over wien Jan Goebrecht ten desen present is accepterende 2 gem 2 lijnen 5 roeden landts in de brixpolder...
Bron: Marianne Gossije, transcriptie RAZ RAZvl inv.nr. 472 fol 59 
Family F811
 
65 12 februari 1642:
comp. Juffr. Elisabeth Dauwers, echtg. van dhr. Maerten Mertens, tevoren wed. Nicolaes de Vos, in leven baljuw dezer stede, ze had op 8 september 1631 contract van uitkoop aangegaan met Joseph van Brienen en Simon Rijswercker, oogden over de wezen van haar overl. man Nicolaes de Os, genaamd Nicolaes (geprocr. bij juffr. Catelijne van Marselaere), Jan, Bartholomeus,Franchois, Franchoise, Abraham en Isaac de os (geprocr. bij comparante).
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487. 
Dauwers, Elisabeth (I4652)
 
66 12 februari 1699:
Elias Janssen en Jenneke Janssen Pruijsers, wed.v. Gerit Geritsen in 't Groen, maken hun huwelijkse voorwaarden.
Bron: J.A.H. Boeren, bewerker, "Rechterlijk Archief Loon op Zand inventarisnummer 88, 1697-1703", fol. 87v, 12 februari 1699; Word-document, Regionaal Archief Tilburg (http://www.regionaalarchieftilburg.nl/naderetoegangen/doc/781_88.DOC : gedownload 4 januari 2013)

14 december 1699:
Elias Jan Eliasse, geh.m. Jenneke Jansse Pruijsers, eerder wed.v. Aelbert Geritse in 't Groen, verklaart ontvangen te hebben van Peter de Beer een bedrag van 150 gulden.
Bron: idem, fol. 126v, 14 december 1699 
Family F3375
 
67 12 januari 1501:
Jan Dierick Roeversz koopt een zester rogge jaarlijkse erfpacht, met medeweten en goedkeuring van Cornelis Dierck Roeversz, Adriaen, zijn broer en Willem Huijbrechts Vincken, man en voogd van Hillegondt Dierck Roeversdr. Hillegondt Dierck Rover Dierckx verkocht, met haar man Willem Huijbrechts, op 18 februari 1494 aan Adriaen Dierck Roverssone 6 viertelen rogge erfleenpacht.
Bron: Gens Nostra 1994 p. 215 
Family F332
 
68 12 januari 1715: Nicolaes Reijns momboir en Carel van Oudenhage toesiender over 't een onm. kint wijlen Geertruyt van Oudenhage daer vader van is Corn.Reijns.
Bron: RHC Tilburg: Eden van voogden, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/edenvanvoogden670-672-5.htm 
Family F1449
 
69 12 maart 1533:
Laureijs zoon van wijlen Willem Colen als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan vanden Kerckhooff, die Jan voors gewonnen had bij wijlen Margriet diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan Geerts de Oude, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan en Wouter, gebroeders, zonen van wijlen Jan vanden Kerckhooff, een vierde deel in een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in het Dorp, het gehele huis aldaar tussen:
erfenis van Wouter Soffaerts en meer anderen een zijde
erfenis van jonker Jan van Brecht en meer anderen ander zijde
die Gebuerhovelen beide einden.
Nog een vierde deel in een stuk beemd, de gehele beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Hooghvonderen, aldaar tussen:
erfenis van jonker Jan van Brecht een zijde
erfenis van heer Jan Soffaerts, priester ander zijde
erfenis van Wouter Hanrick Andries Huijben een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een achtste deel in een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in dat Dorp, het gehele huis etc aldaar tussen:
erfenis van Bastiaen Mutsaerts een zijde en een einde
een gebuurweg ander zijde
die gebuerhovel beide einden.
Kopers voors moeten hieruit betalen aan Peter Jan Geerts een vierde deel van 12 lopen rogge erfpacht; aan Dierck die Luu een vierde deel in 2 stuivers erfcijns; aan het Kapittel van Beeck een vierde deel in 1 stuiver erfcijns; een vierde deel in een stuiver erfcijns in de gebuercijns van Goirle; een vierde deel in een blanck erfcijns aan de Heer van Boxtel.
Uit het achtste deel van het huis voors een achtste deel in 12 lopen rogge erfpacht te betalen aan de Heilige Geest van Tilburg; nog een achtste deel van 6 lopen rogge erfpacht te betalen aan het Convent van Tongerlo; een achtste deel in 14 stuivers erfcijns te betalen aan het Convent voors.
Aan Laureijs verkoper te betalen 2 mud rogge erfpacht te los staande met 140 karolus gulden van 20 stuivers per stuk. Nog een vierde deel in een erfpacht van 12 lopen rogge, dat men jaarlijks heft op Peter Thonis Meeus.

Jan en Wouter, gebroeders, zonen van wijlen Jan vanden kerckhooff hebben beloofd als schuldenaars te betalen aan Laureijs zoon van wijlen Willem Colen, hun zwager, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge uit het vierde deel van een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parcohie van Goirle ter plaatse genaamd in het Dorp, het gehele huis etc aldaar tussen:
erfenis van Wouter Soffaerts een zijde
erfenis van jonker Jan van Brecht ander zijde
de gebuerhovel beide einde.

Staat te los van Lichtmis a.s. over een jaar met 140 karolus gulden van 20 stuivers per stuk in termijnen van 50 karolus gulden per keer.
Bron: RHC Tilburg, nadere toegangen Tilburg R 280 fol. 55r-55v, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/tbgora280-4.htm

18 januari 1543:
Verschenen is voor schepenen Jan zoon van wijlen Dierck Thielmans en heeft bekend, hoe dat hem en zijn grond jaarlijks heffende is Laureijs zoon van wijlen Willem Colen een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge en dat hij dat mud rogge jaarlijks geldende is en hij heeft ook bekend, dat dat mud rogge erfpacht voors. is een goede, deugdelijke heffende pacht, ongekweten en ongelost, en dat zijn vader en ouders tevoren en hij Jan daarna deze pacht altijd gegouwen en betaald hebben aan Laureijs voors. en zijn voorvaderen uit de goederen, die hij Jan nu ten tijde gebruikt en bezit en zijn ouders tevoren plachten te bezitten.
Bron: RHC Tilburg, nadere toegangen Tilburg R 289 fol. 33r, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/tbgora289-2.htm

7 maart 1560:
Laureijs zoon van wijlen Willem Colen als weduwnaar van IJda zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Wouter vanden Kerckhoff legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Dionijs en Adriaen, gebroeders, Lambert zoon van wijlen Jan Sijmons als man en momber van Willemke zijn huisvrouw en aan Jacop zoon van wijlen Cornelis Wouters als man en momber van Marie zijn huisvrouw, gezusters, ten behoeve van hen en ook ten behoeve van Jenneke hun zuster, kinderen van de voors Laureijs en van wijlen IJda, diens huisvrouw voornoemd, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en recht van vruchtgebruik dat hij had en bezat in de helft van een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 14 lopensaet, gelegen in de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd inden Wilthoeck, aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van wijlen Michiel Wouter Soffaerts een zijde
erfenis van Bertke weduwe van Willem vanden Kerckhoff
met meer anderen ander zijde
de Gebuerhoevell beide einden.
Nog in de helft van een stuk heiveld, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors tussen:
de erfenis behorende aan de Taeffelen van de Heijlige Geest
te Goerll een zijde
erfenis van de weduwe van heer Johan van Brecht, ridder,
cum pueris (met haar kinderen) ander zijde
erfenis van Cornelis Corstiaen van Gorp een einde
de gemeijnt van Tilborch en Ghoerll ander einde
zoals hij zeide. Et promisit super se (en hij heeft beloofd op zich) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en nooit meer vanwege vruchtgebruik daarnaar te talen of te doen talen met geen enkel recht etc en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.
Datum de 7e maart, schepenen Meijnaerts en Ghierll.

Quo facto constituti coram scabini infrascriptis (dit gedaan zijnde zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) Dionijs, Adriaen, Lambert en Jacop nomine ut supra (in de naam als boven), kinderen van Laureijs en IJda voornoemd, alsmede in de naam en als vervangers van Jenneke hun zuster, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt) [en] ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) de voors helft in het huis, hof etc en het stuk heiveld aan Jenneke weduwe van Peter Aerts, haar in recht van vruchtgebruik terwijl aan haar wettige kinderen door de voors Peter uit haar verwekt het erfrecht daarvan zal blijven, met afgaan en vertijen etc, [belovende] warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Jenneke hieruit moet gelden 2 stuiver jaarlijks gewincijns te betalen aan Dierck die Leuw; een halve stuiver per jaar gebuerhovelcijns te betalen aan de Heer van Tilborch; nog 2 blanck per jaar te betalen aan het Kapittel van Beeck en een halve stuiver te betalen aan de Heer van Boextell, gelovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen etc en in de naam als voor te laten houden etc en alle andere kommer en calangie etc. Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

Jenneke weduwe van Jan zoon van wijlen Jan Wouter vanden Kerckhoff cum tutore (met haar voogd) legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Gerit ...... [niet ingevuld] en aan Laureijs zoon van wijlen Willem Colen als momber en toeziener van ...... [niet ingevuld], met afgaan en vertijen, het vruchtgebruik en al haar recht vanwege vruchtgebruik, dat ze had en bezat in de andere helft van het huis, hof, schuur, schaapskooi etc en in het heiveld omnino ut supra (alles als boven) et promisit cum tutore prescripto (en ze heeft beloofd met haar voogd voorschreven) dit overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangie van harentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen ten behoeve van deze kinderen voors.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis dicti tutores (Dit gedaan zijnde zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven de genoemde voogden) uit de naam van de voornoemde onmondige kinderen, daar zij voor instonden en gelofte deden vendiderunt et supportaverunt ([en] hebben verkocht en overgegeven) de voornoemde 2 helften aan Jenneke weduwe van Peter Aerts, voor haar tot recht van vruchtgebruik en voor haar kinderen etc ut supra nihil mutando (zoals boven,waarbij niets veranderd moet worden).
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

Bron: RHC Tilburg, nadere toegangen Tilburg R 305 fol. 78r-79r, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/tbgora305-4.htm

5 oktober 1562:
Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan is geweest voor schepenen ondergeschreven Laureijs zoon van wijlen Willem Colen weduwnaar van IJken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Wouters, en hij heeft in de vorm van testament of laatste en uiterste wil bepaald, gewild, gemaakt, bepaalt, wil en vermaakt nu bij deze aan Jenneke zijn dochter, daar moeder van was wijlen IJke zijn huisvrouw voornoemd, onnozel, simpel of klein van verstand wezende, zoals hij zeide, vijftig karolus gulden van 20 stuiver Brabants per stuk, eens tevoren uit de gereedste goederen, die men na zijn overlijden in zijn naam zal bevinden, door hem in zijn weduwlijke stoel geconquesteerd, veroverd en verkregen zijnde, willende daarenboven dat dezelfde Jenneke zijn dochter voornoemd daartoe ook nog zal hebben en tot haarwaarts behouden al zijn huisraad en kleren, die men in zijn naam na zijn overlijden ook zal mogen bevinden, om deze kleren en dit huisraad voors te mogen verkopen of te veralieneren zoals zij het belieft, behalve en in alles voorzien, dat deze vijftig karolus gulden samen met de penningen komend van de kleren en het huisraad zoals voors staat ge?employeerd moeten worden aan erfelijke losrente of lospacht ten behoeve van Jenneke voornoemd, haar tot vruchtgebruik en voor haar rechtmatige erfgenamen ten erve te blijven. Ook willende dat deze Jenneke desalniettemin mee zal delen, hoofd voor hoofd, gelijk haar andere broers en zusters in alle andere goederen, waarin de voors testator zal mogen besterven, en dat vanwege haar simpelheid en kleinheid van verstand daar zij door God almachtig mee begaafd is, willende en uiterlijk begerende, dat zijn andere kinderen voor Jenneke hun zuster hetgeen voors staat, om redenen die hiervoor vermeld zijn, zullen laten volgen en genieten en haar tenslotte zullen laten meedelen in alle andere goederen, die men in zijn naam enigszins zal mogen bevinden, zoals voors staat.
Indien iemand van zijn kinderen hiermee niet tevreden zou zijn en zich rebel zou willen maken, de portie van die kinderen vermaakt hij ook aan Jenneke voors behalve dat zij alzulke rebellen daaruit moet geven een Oude Grote of twee stuivers Brabants eenmaal daarvoor te betalen zonder meer, alles zonder arg of list.
Datum de 5e october, schepenen Reijnbouts en Buerden.
Debet (verschuldigd) 6 stuivers.
Bron: RHC Tilburg, nadere toegangen Tilburg R 308 fol. 25r-v, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/tbgora308-1.htm 
Family F2259
 
70 12 november 1539:
Peter Goijaert Pulskens verkoopt Embrecht Goijaert Pulskens 2/7 deel in een stuk beemd, gelegen te Tilburg op die Bunten bij de cleijne Werffbosch tussen: (de gehele beemd)
Wouter Peters een zijde
Jan Gherit Wouters ander zijde
Goijaert Pulskens een einde
gemeijn stroom die Leije ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks 2/7 deel van een erfcijns van 1 stuiver te betalen aan Tongerlo op de Spijker te Tilburg.
Verder 2/7 deel van 'sHeeren schouwen aan de stroom te onderhouden
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 286 fol. 20v

28 november 1552:
Peter zoon van wijlen Goijaert Pulskens als weduwnaar van Lijsbet dochter van wijlen wouter Vermee heeft geloofd als schuldenaar op zich en op al zijn goederen, havelijk en erfelijk, roerend en onroerend
nu hebbende en ook later te verkrijgen, aan Jan zoon van wijlen Peter jan Melis, zijn schoonzoon, te betalen terstond na de dood van Peter diens schoonvader, 100 karolus gulden, 20 stuivers voor de karolus gulden voors. te rekenen of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor, uit de allergereedste goederen van de voornoemde Peter uitgereikt te worden.
Dies heeft de voornoemde Jan zoon van wijlen Peter Jan Melis als man en momber van Mechteld, dochter van Peter en van wijlen Lijsbet voors., bekend, dat met deze gelofte voorschr. hem voldaan en tevreden gesteld is van al hetgeen Mechteld zijn huisvrouw of haar momber destijds op de wijze van afscheiden door Peter haar vader voorschr. verzekerd en in schepenbrieven van Tilburg geloofd is geweest, wat bij deze dood en te niet wordt gedaan, gelovende dezelfde Jan voors. als schuldenaar op zich en op al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, daarnaar nooit meer te staan of te doen staan met geen enkel recht, geestelijk of werledlijk, noch ook de voorschr. Peter, zijn goederen of nakomelingen daarvan nooit meer te moeien of te molesteren, op geen enkele manier, zonder arglist.
In margine:
Jan zoon van wijlen Peter Melis heeft bekend en bekent bij deze, dat Peter in dit contract begrepen, zijn schoonvader, hem van de 100 karolus gulden, daarin vermeld, voldaan en betaald heeft, gelovende daarnaar nu of nooit meer te talen met geen enkel recht, geestelijk noch wereldlijk, en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende voor hem allemaal af te doen onder verbintenis van zijn persoon en al zijn goederen, hebbende en verkrijgende.
datum 16 maart ' 71 voor pasen (is 1572 n.st.)
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 298 f 37v 
Family F1121
 
71 12 november 1622:
comp Anths de Cueninck onse medebroeder fs Wette ende Elisabeth Loijsen zijne huisvr. verklaart schuldig te zijn aan Andries Parent bewoner deser stede de somme van 60 ponden etc over geleend geld .... land daarop tegenwoordig woont hij comparant gemeen en onverdeeld met Cateleijne Weijts zijn schoonmoeder, abouterende tselve land de zeedijck, zuyt het land van Pieter Wittooge noort daer ach?oost lant vande comt: west van de dijck als vooren
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472 
Family F1824
 
72 12 of 27 januari 1681:
Testament Goyaert Peeters vander Schoor wedn. Geertruy Adriaen Peeters wnd Berckel wat siekelijk - goederen aan Adriaen Peeter Marie Peeterken Jenneken Adriaentje Neeltje en Cathalijntje alle gebr. en susteren krn Adriaentje sijns testateurs dochter bij Peeter Peter Priems - onderhoud Anthony sijnen innocenten soone zijn leven lang - hij zet kruis
Bron: Wim de Bakker: bronbewerking notaris Anthony Beens, Notarieel archief Oisterwijk 851 nr. 5278. 
Family F3124
 
73 12 oktober 1712:
Allexandre Boudrij, cosijn paternel, en burgemeester Pieter Herny, grootvader maternel, leggen de eed af als voogden over Maerten, oud 11 jaar, Jannis, oud 9 jaar, Pieter, oud 7 jaar, en Jacob van de Kerckhove, oud 2 jaar, wezen van oud-burgemeester Jannis van de Kerckhove, moeder is Magdalena Hernij, die op 26 oktober inv. overbr.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 488, fol. 29 
Family F566
 
74 1213 (tussen 25 december 1212 en 24 december 1213):
Godfried II (van Breda en) van Schoten treedt op onder de getuigen in een oorkonde van Hendrik I, hertog van Brabant, waarbij deze Arnoud van Diest beleent met de voogdij van Webbekom.
Bron: Oorkonden van Noord-Brabant 694-1312, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312 
Family F2148
 
75 1214:
Hendrik I, hertog van Brabant, oorkondt dat Willem, graaf van Megen, en zijn zoon Diederik hun allodium te Rixtel hebben overgedragen aan de Tempeliers.

.. interfuerunt enim Folbertus de Leda, Alardus de Drilla, Theodericus de Herlaer, Willemmus Vulpez, Gerardus de Gorle, Nycolaus frater ipsius, Walterus Bac et alii quam plures. Acta sunt hec apud Tilburg, anno incarnati Verbi MoCCoXIIIIo.
Bron: Oorkondes Midden-Brabant, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/midbrab/midbrab709.htm, uit H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, I, 's-Gravenhage 1979, nr. 111 
van Megen, Willem (I5476)
 
76 1245:
Engelbert van Horn oorkondt dat hij er borg voor gebleven is dat Hendrik van Mierlo c.s. de tiende van Sterksel, aan de abdij Averbode verkocht, zouden overdragen, hetgeen inderdaad is gebeurd, en dat niemand de rechten van de abt en het convent van Averbode redelijkerwijze kan betwisten.
Bron: Oorkondenboek Noord-Brabant 694-1312, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312

6 september 1256:
Hendrik III (van Gelre), elect van Luik, keurt de schenking goed door wijlen Hendrik van Rode, heer van Mierlo, van de novaaltiende van Mierlo aan het klooster Binderen.
Bron: Oorkondenboek Noord-Brabant 694-1312, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312 
van Rode, Hendrik I (I12155)
 
77 13 april 1540:
Willem zoon van Peter Willems bekent schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Jan Leijten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers uit huis, hof en erf, groot 10 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Henrick Jan Zwijsen een zijde
Peter Gerit Smolders ander zijde
Jan Michiel Roelofs een einde
Ad Coenen Plateaenen ander einde
Nog uit een stuk land, genaamd 't Geloeckt, groot 7 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve
tussen:
Aert van Aerl een zijde
weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts ander zijde
Herman Peter Hermans een einde
Peter Lemmen Wijmers ander einde
Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 286 fol. 61v

30 januari 1543:
Joest en Huijbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Jan Leijten en Peter zoon van wijlen Jan Zwagemakers als man van Anna dochter van wijlen Jan Leijten, hebben verkocht aan Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel een stuk land, groot ca 4 lopensaet en 14 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve aan Willemsdijk tussen:
Jan peter Zwijsen en Goijaert Jan Michiels een zijde
Ja Laureijs Eelkens ander zijde
de kinderen van Willem Ariaen Mutsaerts een einde
een gemeijne kerkweg, waar een waterlaet
tussen gaat ander einde.
'sHeren schouwen van de waterlaat te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 297 fol. 40r 
Leijten, Jan Jan (I6452)
 
78 13 augustus 1684: Eden van voogden Jan Lauwreijs Denis momboir en Huygen Dirrick Huygen toesiender over de 3 onm.kinderen van Laureijs Denis Peeters moeder is Anneke Cornelis Coyen.
Bron: RHC Tilburg, eden van voogden Tilburg ORA Tilburg inv.nr. 666 en 667 
Family F2264
 
79 13 augustus 1768:
Joseph Kleyberg momboir en Frans Cornelis Beens toesiender over de 5 minderj. kinderen van wijlen Jan Hendrik Smolders daar moeder van is Catharina Willem Cleijberg.
Bron: RHC Tilburg, Eden van voogden, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/edenvanvoogden670-672-5.htm 
Family F267
 
80 13 december 1423:
Op 13-12-1423 werd bekend gemaakt dat Gherijt Wijten bastaard Gherijt Wijten zoon een ondaad gedaan heeft aan jkvr Elsbeen Jans van Wijflit. Gherijt Wijten beloofde aan Willem Jans van Wijflit ten behoeve van hem en van zijn broer en hun gemene magen uit het land van Brabant te gaan, zodra Roelof van Haestrecht, Jan Back Berthouts en Jan van Erpe Jan Serijs zoon hem dat zullen opdragen; hij mag niet terugkomen tenzij Jan en Willem, zvw Jan van Wijflit, daarin toestemmen. Gherijt Wijten beloofde voorts zich te houden aan hetgeen Roelof van Haestrecht, Jan Back en Jan van Erpe hem gezamenlijk (of althans 2 van de 3) zullen opdragen. Zou een van de 3 scheidslieden overlijden, dan zullen de 2 overblijvende een opvolger kiezen.
14v-2. De broers Gherijt Wijten en Henric Wijten, zvw Gherijt Wijten, tevens voor Gherijt Wijten bastaard van voornoemde Gherijt Wijten, beloofden aan Willem Jans van Wijflet ten behoeve van hem en van zijn broer en de gemene magen, dat zij drie?en zich zullen houden aan hetgeen Roelof van Haestrecht, Jan Back Berthouts en Jan van Erpe Jan Serijs zoon hen zullen opdragen. Zou Gherijt Wijten bastaard Gherijt Wijten zich er niet aan houden, dan zullen zijn broers Gherijt Wijten en Henric Wijten het gebrek aanzuiveren.
14v-3. Gherijt Wijten en Henric Wijten, zvw Gherijt Wijten, en hun neven Gherijt en Marcelijs, zvw Wijtman Gherijt, beloofden aan Phijlips van Meeghem 200 gouden kronen, met lichtmis en met halfvasten (letare) aanstaande.
RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 1-C11, f. 14v-1, aktenr. 095, 13-12-1423.

21 januari 1429:
Op 21-02-1429 verkocht Willem Jans van Wijflit aan Jan Wouter Bacs Ommaten een erfpacht van 2 mud en 1 lopen rogge en een erfcijns van 1 oude grote, die erfg Wouter Back Ommaten met lichtmis leveren uit de goederen van wijlen voornoemde Wouter Back Ommaten, in Westilburg, aan de Berkdijk, welke erfpacht voornoemde Willem ten deel viel in een erfdeling met zijn mede?erfgenamen.
6-3. Jan Wouter Back Ommaten verkocht aan voornoemde Willem van Wijflit een erfpacht van 4 lopen rogge en een erfcijns van 1 gulden hellinc, die wijlen Jan van Wijflit aan wijlen voornoemde Wouter Back Ommaten leverde. Willem betaalde ook voor een andere brief die Arnoldus Loet ten behoeve van voornoemde Wilhelmus meenam.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B1, f.6-2, aktenr. 026, 21-02-1429.

11 oktober 1430:
Op 11-10-1430 verkocht Willem Jans van Wijflit aan Diderick Bastaert zvw Gherijt Bonten een erfpacht van mud rogge, met lichtmis te leveren uit 5 lopen land in de akkeren van Loven in Westilburg, aan de Mortel, naast Gherijt Hubrecht Betthen en naast Joerden Aerts van den Bosch, af te kopen voor lichtmis over 1 jaar met 20 gouden beiers gulden.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 2-D3, f.42v-3, aktenr. 239, 11-10-1430. 
van Wijfflit, Willem (I5184)
 
81 13 december 1680:
Henrick Wijtman van IJerssel en Wijnant Gijsbert Wijtmans voogden over Lijske, simpele dochter van GIJSBERT WIJTMAN VAN IJERSSEL en NEELTJE DIRCK AERT NOUWEN.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, Schepenbank Oisterwijk

20 december 1715 | 483/78v-83v

Lambert en Anneke weduwe van Corstiaen van de Loo, kinderen van wijlen Gerit Gerit Peijnenborgh verwekt uit wijlen Maria Aert van Tilburgh, voor 2/6 deel
Willemijn, weduwe van Jan Peter de Cleijn en Joost Hermans van Gorkum als man van Cathalijn, dochters van Gerit zoon van Gerit Gerit Peijnenburgh en Maria Aart van Tilburgh,
Adriaan Hendrik Hamers en Cornelis Hendrik van Laarhoven als voogden over Adriaan zoon van Adriaan Hendrik Hamers en wijlen Elisabeth Gerit Gerit Gerit Peijnenborgh, voor 1/6 deel
Rijndert en Weijnant kinderen van wijlen Gijsbert Wijnant van Iersel verwekt uit wijlen Neeltje Dirck Nouwens, voor de andere helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Aart Gerit Peijnenborgh en Margriet Gijsbert van Iersel

1ste lot - Lambert en Anneke Gerit Gerrit Peijnenborgh en de dochters van Gerrit Gerrit Gerrit Peijnenborgh
1 - de helft in akkerland, aan de noordzijde, 7 1/2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
e.z. Peternel weduwe Adriaan Witlocx, a.z. de tegendelers, e.e. Aart Jan van den Boer e.a., a.e. een erfweg
2 - de westwaartse helft in een broekveld, 3 lopen, als voor achter de Groenstraat,
e.z. erfgenamen heer Baron van Wittenhorst, a.z. Maria weduwe Joost van Iersel, e.e. jonker de Jeger tot Lochtenbergh, a.e. Gijsbert van der Hoeven
3 - weiveld, genaamd de Cuijlweij, 5 lopen, als voor,
e.z. Laurens Arien Witlocx, a.z. Aart van Horst, e.e. Joost Lamberts, a.e. Arien Arien Hamers
4 - akkerland, genaamd de Cuijlacker, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. Andries Goijaart Driessen, a.z. en e.e. Laurens Arien Witlocx, a.e. kinderen Jan Laurens van Abeelen
belast met jaarlijks 10 vaten 8 kannen rogge aan Aletta Pelgrom te sBosch
5 - akkerland, 2 1/2 lopen, te Berkel in de Ses hoeve
6 - akkerland, genaamd het Steeken, 3 lopen, te Udenhout bij de Slimstraat in de Ses hoeve,
e.z. Wijnant Gijsbert van Iersel, a.z. Jan Adriaan van Rijswijk, e.e. Aart van Horst, a.e. een erfweg
7 - broekveld, genaamd den Horst, 1 1/2 lopen, als voor achter de Groenstraat,
e.z. Adriaan Peter Verhoeven, a.z. Niclaes Ariens Vermeer, e.e. Hendrick Goijaart Vermeer, a.e. Jan Hendrik Verhoeven
belast met jaarlijks 6 stuivers 4 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijk goederen te sBosch
8 - de onbedeelde helft in een uitgedolven moerveld, 2 lopen, als voor in den Brant,
e.z. Adriaan Niclaas Verhoeven, a.z. Adriaan Niclaes Peter Jacobs, e.e. jonker de Jeger tot Lochtenbergh, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks de helft van 4 stuivers 4 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijk goederen te sBosch
9 - de onbedeelde helft in een uitgedolven moerveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Peter Vermeer, a.z. Aart Jan Robbe e.a., e.e. jonker de Jeger tot Lochtenbergh, a.e. armentafel van sBosch
belast met jaarlijks de helft van 9 stuivers 8 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijk goederen te sBosch

2de lot - Rijnder en Wijnant Gijsbert Wijnant van Iersel
1 - de helft in akkerland aan de zuidzijde, 7 1/2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren,
e.z. kinderen Jan Laurens van Abeelen, a.z. tegendeler, e.e. Anthonij Jan van den Boer c.s., a.e. een erfweg
2 - akkerland, 3 lopen, als voor in de Ses hoeve,
e.z. Anthonij van Iersel e.a., Aart Jan van Iersel, e.e. Jan Jan Deckers e.a., a.e. Jan Jan Vermeer
3 - weiveld, genaamd Booneweij, 5 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Laurens Arien Witlocx, a.z. kinderen Aert Jan Grevenbroeck, e.e. Aart Gerit Peijnenburg, a.e. een erfweg
belast met jaarlijks 4 gulden aan het convent van Tongerlo
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het Lieve Vrouwe Gilde te Oisterwijk
4 - oostwaartse helft in een broekveld, 3 lopen, als voor achter de Groenstraat,
e.z. erfgenamen baron van Wittenhorst, a.z. Maria weduwe Joost van Iersel, e.e. jonker de Jeger, a.e. Gijsbert ven der Hoeven
5 - huis, schuur, hof, boomgaard en akkerland daaraan gelegen, genaamd den Huijsacker, 4 lopen, in de Slimstraat,
e.z. Goijaart Marten Priems, a.z. weduwe Peter van Dal, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Vermeer
belast met jaarlijks 13 vaten rogge aan Clara klooster te sBosch
belast met jaarlijks 10 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
belast met driejaarlijks 2 penningen aan de gezworenen van Haaren

Bron: Stichting Adriaen Snoerman Fonds, bronnen Udenhout (Biezenmortel) R 483 fol. 78v-83v, http://www.snoerman.org/udh/ra-otw/ra-otw-483.html 
Family F2228
 
82 13 december 1691:
hoofdman Adriaen van den Broecke legt de eed af als voogd over Cattelijntie, oud 10 jaar, Jacobus, oud 6 jaar, en Adriaen Buijck, oud 4 jaar, wezen van Jaquemintie van den Broecke, vader is Pieter Buijck, alsmede als voogd over Jan Bruijneel, oud 20 jaar, wees van Jaquemintie van den Broecke voorn. en haar eerste man Gilles Bruijneel, op 19 december inventaris overgebracht.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 488. 
Family F809
 
83 13 december 1691:
hoofdman Adriaen van den Broecke legt de eed af als voogd over Cattelijntie, oud 10 jaar, Jacobus, oud 6 jaar, en Adriaen Buijck, oud 4 jaar, wezen van Jaquemintie van den Broecke, vader is Pieter Buijck, alsmede als voogd over Jan Bruijneel, oud 20 jaar, wees van Jaquemintie van den Broecke voorn. en haar eerste man Gilles Bruijneel, op 19-12 inventaris overgebracht.
Bron: Samenvatting weesboeken St. Anna ter Muiden sinds 1604, RAZvl inv.nr. 488 fol. 14 
van den Broecke, Jaquemijntie (I1961)
 
84 13 februari 1641:
Michiel van den Broucke, won. St. Anna ten Vrijen, oom, en Lieven Cabeke, oom, leggen de eed af als voogden over Janneken, oud 5 jaar, wees van Tanneken Cabeke, vader is Adriaen van den Broucke.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604

Op 13 januari 1657 wordt hij aangenomen met belijdenis als lidmaat te Sint Anna ter Muiden "sijn huysvr. mede lidtmaet sijnde". 
van den Broecke, Michiel (I1525)
 
85 13 februari 1641:
Michiel van den Broucke, won. St. Anna ten Vrijen, oom, en Lieven Cabeke, oom, leggen de eed af als voogden over Janneken, oud 5 jaar, wees van Tanneken Cabeke, vader is Adriaen van den Broucke.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F564
 
86 13 januari 1537:
Marten Jan Gheenen verkoopt aan Cornelis Anthonis van Beurden een stuk erf, gelegen tot wiland, groot 3 lopensaet en 18 roeden, gelegen te Tilburg in die Stockhasselt.
Belendingen: Daniel Jan Reijnen een zijde
H. Geest van Tilburg ander zijde
Cornelis Jan Reijnen een einde
gemeijn straet ander einde
Marthen Gheenen had dit gekocht van Cornelis Sijmon Reijnkes.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 283 fol. 24v

16 april 1550:
Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn voor schepenen Jan de Oude , Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders, zonen van wijlen Marten Jan Ghenen, Cornelis Wouter Cornelis als man van Anna, Bertolomeus Jan Meeus Maes als man van Barbara en Peter Willem Peters als man van Heijl wig, dochters van wijlen Marten Jan Ghenen, die deze Marten voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Peter zijn vrouw dochter van wijlen Lambrecht Goijaerts, en ze hebben zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt van de erfelijke goederen, die hen aangekomen en verstorven waren van hun ouders voornoemd en dat op de manier zoals hiervan volgt.
Overmits deze erfdeling en erfscheiding zal Jan de oude zoon van wijlen Marten voors. hebben, houden en erfelijk zoor?? zijn deel bezitten een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Oude Dreijboom tussen:
erfenis van Meeus Steven Meeus een zijde
erfenis der kinderen van wijlen Dani?el Peter Hermans ander zijde
erfenis van de Vrouwe van Doerne met haar kinderen een einde
die Leije aldaar ander einde
Hiertoe een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge, dat Adriaen Steven Willem Stevens als schuldenaar geloofd en gevest had aan Marten zoon van wijlen Jan Gherit Wouters te vergelden elk jaar erfelijks op Onze lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Velthoven tussen:
erfenis van Steven Willem Stevens een zijde
erfeinis van Gherit de Bont met meer anderen ander zijde en een einde
die gemeijn straat ander einde.
Zoals in brieven van Tilburg en welke pacht voors. te los staat met 23 karolus gulden volgens de los-brieven, die daarvan zijn, zoals ze zeiden.
Op welk stuk beemd en de pacht voors. Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders voors., en Cor-nelis, Bertolomeus en Peter, hun zwagers voors., vertegen hebben ten behoeve van Jan de oude, hun broer en zwager ook bovengenoemd, samen met de genoemde en alle andere brieven en recht etc. met overgeven en afgaan etc. gelovende als schuldenaars super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Jan de oude voornoemd uit het stuk beemd voors. zal gelden ca 1 braspenning erfcijns aan de Heer van Tilburg op Sint Stevensdag te betalen.
sHeren schouwen van de Leije voors. te onderhouden volgens oude gewoonte. Welke cijns en schouw voors. Jan de Oude zo gelden en onderhouden zal en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te gelden, te betalen en te onderhouden, dat de andere deelsluiden voors., hun goederen of nakomelingen daarvan nooit meer hinder, kommer noch last zullen hebben of lijden, met voorwaar den hierbij, mocht er voor Jan de oude op dit stuk beemd en deze pacht voors. enige andere kommer of last met recht komen, voor niet genoemd, of mocht hij daarvan ontwaarding hebben, die kommer last of ontwaarding, zo hebben de deelsluiden bovengenoemd geloofd op verbintenis als boven, zullen ze elkaar gelijk en in gelijke porties helpen dragen en betalen zonder arglist.

Hiertegen zal Jan de jonge zoon van wijlen Marten voors. hebben, houden en erfelijk bezitten eenn?? huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Herstal tussen:
erfenis van de erfgenamen van Willem Gast een zijde
erfenis van Goijaert Jan Michiel Roelofs met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Cornelis Cherit Smolders een einde
die gemeijn straat ander einde,
zoals ze zeiden.
Op welk huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende voors. Jan de oude Goijaert en Adriaen, gebroeders, en Cornelis, Bertolomeus en Peter , hun zwagers voors., vertegen hebben ten behoeve van Jan de jonge, hun broer en zwager voornoemd, samen met de brieven en het recht met overgeven en afgaan etc. gelovende als schuldenaars super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Jan de jonge voors. Daaruit moet betalen 12 lopen rogge erfpacht aan de kinderen van Peter van Doren en daartoe sHeren schouwen van de waterlaat, door de voors. Erfenis lopende en ook voor aan die gemeijn straat moet hij onderhouden naar oude gewoonte.
Welke pacht en schouw voors. Jan de jonge voors. Zal gelden en betalen Onderhouden en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te gelden, te betalen en te onderhouden, dat de andere deelsluiden, hun goederen of nakomelingen daarvan nooit meer kommer of last zullen hebben of lijden.
Met voorwaaerde hierbij, mocht er voor Jan de jonge op dit huis etc. met recht enige andere kom mer of last komen, die voor niet genoemd is, of als hij daarvan ontwaard zou worden, zo hebben de deelsluiden allen bovengenoemd geloofd die kommer, last of ontwaarding, als die komt etc. ut supra.

Hiertegen Zal Cornelis Wouter Cornelis voors. hebben, houden en erfelijk bezitten een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende, genaamd de Oude Stede, groot ca 3 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Herstal tussen:
Erfenis van de erfgenamen van Willem Gast een zijde
Die gemeijn straat aldaar ander zijde en beiden einden.
Welk huis etc. voors. Marten zoon van wijlen Jan Gherit Wouters, hun vader, eertijds o.a. gekocht had van Adriaen zoon van wijlen Jan Leijten, zoals blijkt uit brieven van Tilburg.
Op welk huis etc. Jan de oude, Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders voors., en Bertolomeus en Peter, hun zwagers ook voornoemd, vertegen hebben ten behoeve van Cornelis Wouter Cornelis voors. samen met de brieven en het recht, met overgeven en afgaan etc. gelovende super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vasst en stendig etc. en alle kommer en calangies elk van hunnentwege daarop komende allemaal af te doen behalve dat Cornelis daaruit moet betalen een mud rogge erfpacht aan de Bogaerden vanden Bosch en in den Boach in de maat aldaar te leveren en sHeren schouwen voor aan de straat te onderhouden volgens oude gewoonte. Welke pachtb ens chouw?? Voors. Cornelis voors. gelden, leveren en onderhouden zal en geloofd heeft super se et nona sua etc. die zo te gelden, te leveren en te onderhouden, dat de andere deelsluiden, hun goederen of nakomelingen daarvan nooit meer etc.
Met voorwaarden hierbij ut supra.

Hiertegen zal Adriaen voors. hebben etc. een stuk land groot ca 4 lopensaet waar een gemeijne akkerweg en ook een voetpad over gaat, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve aan de Hoolen Eijck tussen:
erfenis van Peter Gherit Smolders een zijde
erfenis van de Vrouwe van Doern met haar kinderen en
van de nakomelingen van Willem Pijlijsers ander zijde
erfenis van Joest van Leijten een einde
erfenis van Betolomeus Jan Meeus Maes voornoemd,
hier afgedeeld ander einde.
Nog hiertoe een stuk land van ca 1 lopensaet ook aldaar gelegen tussen:
erfenis van steven Claeus Stevens een zijde
erfenis van Bertolomeus voornoemd, hier afgedeeld ander zijde
erfenis van Anthonis Jan Ariaen Smolders een einde
een gemeijne akkerweg ander einde.
Op welke 2 stukken land voors. Jan de oude, Goijaert, Jan de jonger, gebroeders, Cornelis, Bertolo meus en Peter, hun zwagers bovengenoemd, vertegen hebben ten behoeve van Adriaen hun broer en zwager ook voornoemd samen met alle brieven en recht met overgeven en afgaan etc. gelovende super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vetijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Adriaen voors. daaruit zal gelden, te weten uit het eerste stuk land voors. 3 lopen rogge erfpacht aan de kosterij of altaristen in Tilburg en 1 lopen rogge aan het Sint Peters altaar ook in Tilburg en daartoe de voors. weg en het voetpad, over het voors. stuk land gaande te onderhouden zoals gewoonte is.
Welke 3 en 1 lopen rogge erfpacht voors. en de weg en het voetpad voors. Adriaen voors. zal gelden, betalen en onderhouden en geloofd heeft super se et nona sua etc. zo te betalen en te onderhouden, dat de andere delsuide,?? hun goederen en nakomelingen daarvan nooit meer etc. met voorwaarden ut supra.

Hiertegen zal Bertolomeus Jan Meeus Maes hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk labd?? groot ca 4 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve aan de Heelen Eijck tussen:
erfenis van Henrick Peter Crillaerts met zijn kinderen uit zijn
eerste huwelijk een zijde
erfenis van Adriaen voors. hier afgedeeld ander zijde
erfenis van Adriaen Jan Peter Ghijben en Peter Jan Martens een einde
erfenis ook van Adriaen voors. hier afgedeeld ander einde.
Op welk stuk land Jan de oude, Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders Cornelis en Peter, hun zwagers allen voornoemd, vertegen hebben ten behoeve van Bertolomeus hun zwager samen met de brieven en recht, met overgeven en afgaan, belovende super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast etc. en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen met voorwaarden hierbij, mocht er voor Bertolomeus voors. op dit stuk land voors. met recht enige kommer of last komen en als hij daarvan ontwaard zou worden zo hebben de deelsluiden voornoemd geloofd op verbintenis als boven, dat ze die kommer, last of ontwaarding, als die komt, elkaar gelijk en in gelijke porties te helpen dragen en betalen.

Hiertegen zal Goijaert voors. hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, waar een askkerweg?? over gaat, tussen:
erfenis van Cornelia weduwe van Henrick de Wijse met
haar kinderen een zijde
erfenis van Laurijs Henrick Lemmens ander zijde
erfenis van de Vrouwe van Doerne met haar kinderen een einde
erfenis van Peter Willem Peters voornoemd,
hiertegen gedeeld ander einde.
Nog de helft in een stuk beemd onbedeeld liggende, waarvan de andere helft ten deel gevallen is aan Peter Willem Peters voornoemd, welk geheel stuk beemd gelegen is in de Lange Hoeven genaamd Stercke Hoeve, groot ca 2 bunder gelegen tussen:
erfenis van Jan Thonis Diercks, Henrick Appels en Adriaen
Zomers met nog meer anderen een zijde
erfenis van Jutta weduwe van Jan Reijnkens met
haar kinderen ander zijde
erfenis van de kinderen van Goijaert Pulkens noodwaarts een einde
die Hoogh Maeije, zuidwaarts ander einde.
Op welk stuk land en de helft van het stuk beemd voors. Jan de oude, Jan de jonge en Adriaen, ge broeders, Cornelis, Bertolomeus en Peter, hun zwages bovengenoemd, vertegen hebben ten behoeve van Goijaert voors. samen met de brieven en het recht met afgaan en overgeven etc. en hebben ge loofd super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en sten dig te houden etc. en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Goijaert voors. uit de helft van het stuk beemd voors. moet betalen de helft in 68 stuivers erfcijns aan Jan van Nedervenne en daarbij de helft in 2 stuiver erfcijns in sHeren cijns van Breda in Gilze te betalen en dat de weg over het voors. stuk land gaande is zoals voors. is.
Welke helft in de cijnsen voors. Goijaert voors. Gelden en betalen zal en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te gelden en te betalen etc.
Met voorwaarden hierbij ut supra.
Ook is voorwaarde gesteld, mocht het voor Gojaert nodig zijn voor de helft van het suk beemd voors. nader gevest te worden in het land van Breda, dat zijn broers en zwagers voors. hem in dat geval daar zullen volgen en vesten zoals behoren zal, op zijn kosten.

Hiertegen zal Peter Willem Peters voors. hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve tussen:
erfenis van Laureijs Henrick Lemmens een zijde
erfenis van Goijaert hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van Jan Henrick Leijten een einde
erfenis van Aert Meeus Vermee ander einde.
Nog de helft in een stuk beemd onbedeeld liggende, waarvan de andere helft ten deel gevallen is aan Goijaert voornoemd, welk geheel stuk beemd groot ca 2 bunder gelegen is in de Lange Hoeven?? genaamd Stercke Hoeve tussen:
erfenis van Jan Thonis Diercks, Henrick Appels, Adriaen
Zomers en nog meer anderen een zijde
etc. ut supra in de deelbrief van Goijaert voors.
Op welk stuk land en de helft van het stuk beemd voors. Jan de oude, Goijaert, Jan de jonge en Ad riaen, gebroeders, en Cornelis en Bertolomeus hun zwagers, allen bovengenoemd, vertegen hebben ten behoeve van Peter hun zwager ook bovengenoemd samen met de brieven en het recht, met over geven en afgaan, gelovende super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en af gaan, gelovende super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komend allemaal af te doen, behalve dat Peter voors. uit de helft van het stuk beemd voors. moet betalen de helft in de 2 cijnsen ut supra in de deelbrief van Goijaert voors.. Welke helft in de 2 cijnsen voors. Peter voors. betalen zal en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te betalen etc.
Met voorwaarden hierbij mocht er voor Peter voors. op dit stuk land en de helft van de beemd voors. enige andere kommer of last komen, hiervoor niet genoemd of als hij daarin enigszins ontwaard zou worden etc.
Item is ook voorwaarde gesteld, dat als Peter voors. het nodig zou hebben in de helft van het stuk beemd voors. nader gevest te worden in het land van Breda, dat zijn mededeelsluiden voors. hem in dat geval daar zullen volgen en vesten zo behoren zal op zijn kosten.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 5r-8r 
Family F1472
 
87 13 maart 1429:
Op 13-03-1429 verkocht Henric Herman Leijten aan Jan Henrics sWijsen een stuk land in Westilburg, ter plaatse Koningsvoort, naast Alijt Jan Aelwijns, naast de straat, strekkend aan Jan den Moelner.
Bron: RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B7, f.8-2, aktenr. 047, 13-03-1429.

20 februari 1540:
Gherit zoon van wijlen Jan die Bont, deel Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts, als man van Jenneke dochter van wijlen Jan Zwijsen voor henzelf en voor Peter Jan Zwijsen en Jan de Pelser als man van Aleijdt dochter van wijlen Jan Zwijsen, 3/5 deel in deel.
Henrick zoon van wijlen Jan Zwijsen 1/5 deel in deel van 10 lopen rogge erfpacht uit een stuk land, 3 lopensaet, genaamd de Witte acker, gelegen te Tilburg in die Stockhasselt tussen:
Dani?el peter van Boerden een zijde
Dani?el voors. en de kinderen van Henrick Cort Dani?els ander zijde
welke 10 lopen rogge Claeus en Jan zonen van wijlen Jan Zwijsen ten behoeve van hen en van Laureijs Henrick Zwijsen en Jan de Bont als momber van Kathelijn zijn vrouw en voor Margriet Jan Zwijsen gekocht hadden van Peter zoon van wijlen Jan Wouter Back, welke pacht geldende is Jan Vranck Lemmens welke delen zij verkopen aan Laureijs Henrick Zwijsen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 286 fol. 67r

15 januari 1543:
Adriaen zoon van wijlen Jan Zwijsen heeft verkocht en overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen alle recht, actie en toezeggen, wat hem competeerde in 10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, samen met de onbetaalde pacht, uit een stuk land genaamd de witten Acker, groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in die Stockhasselt tussen:
Dani?el Peter van Boerden een zijde
Dani?el voors. en de kinderen van Henrick
Cort Dani?els ander zijde,
welke 10 lopen rogge erfpacht Claeus en Jan zonen van wijlen Jan Zwijsen ten behoeve van hen en van Laureijs Henrick Zwijsen en Jan de Bont als man van Kathelijn en ten behoeve van Margriet Jan Zwijsen gekocht hadden van Peter zoon van wijlen Jan Wouter Back, welke pacht nu geldende is Jan Vranck Lemmens.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 289 f. 43v 
die Wijse, Jan Hendrick (I2216)
 
88 13 maart 1436:
Willem Jan Willemsz. en Peter Jannesz. van Overa, schepenen in de Hage, oorkonden dat Heylwych Hermen Sevendr., de vrouw van Wouter van Wisschel, erkent verkocht te hebben aan Kerstine Henrick Mertensdr. de erfpacht groot 8 lopen rogge vermeld in de akte dd. 1398-01-20 (REGB073) waardoor deze gestoken is
Bron: Regestenlijst archief Begijnhof Breda regest nr. REGB122, URL: http://stadsarchief.breda.nl/collecties/obit/REGBEG.HTML
Oorspronkelijk document: inv.nr. IAB584.

17 oktober 1440:
Peter de Lathouwer gaf over aan zijn broers Claus en Geerd de Lathouwer eenerfelijke rente van 14 mud rogge op de goederen van Peter van Overacker te Rijsbergen,over, die Claus de Lathouwer, zijn vader, hem gegeven had krachtens zijn huwelijksevoorwaarden. Claus en Geerd de Lathouwer bekennen volledig voldaan te zijn door hun broer Peter van de gehele nalatensch ap
van hun ouders Claus de Lathouwer en Mechtilde Lodders.
Bron: Zeeuws kwartierstatenboek: Kwartierstaat van Iris en Erik Neuteboom

24 juli 1442:
Peter Jannesz. van Overa en Willem Jan Willemsz., schepenen in de Hage, oorkonden dat Willem Herman Kantsz. erkent verkocht te hebben aan joncfr. Mergriet Petersdr.van den Vuchtschoot een erfpacht groot een zester rogge, te leveren in Breda op Maria Lichtmis en gaande uit twee stukken land gelegen in Huyfacker


Oorspr. (IAB583) met nog slechts een fragment van het tweede zegel in groene was

Juten nr.: JC108
Bron: Regestenlijst archief Begijnhof Breda regest nr. REGB130,URL: http://stadsarchief.breda.nl/collecties/obit/REGBEG.HTML 
van Overaa, Peter Jannis (I1124)
 
89 13 maart 1713:
Maria Jan Peeters van Boxcel, e.v. Marten Peeters van Beeck, transporteren aan Maria Adriaenssen Boijmeir, wed. laestmael van Evert van Egmont.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Gilzen en Rijen 
Family F2492
 
90 13 mei 1531:
Claeus zoon van wijlen Steven Reijnen heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Arijaen zoon van wijlen Jan Mutsaerts alias die Canter dehelft van een stuk heideveld gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd tussen de Oude Dreijboem en de Heijdsestraet, het gehele stuk aldaar tussen:
erfenis van Jan van Gierl een zijde
erfenis van Jan Laureijs Elen Mutsaerts ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Willem Andries van Riel een einde
die Leije ander einde,
wat Claeus voors gekocht had van de kinderen van wijlen Peter de Bont.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f.26v 
Family F655
 
91 13 mei 1665:
comp Jacob van Uxem wonende binnen Sluis en Charel van Uxem wonende alhier, ooms van Jacquemijntie fa Jan van Uxem in huw met Jan fs Jacques Caene gaan akkoord met het verkopen van twaelff a derthien gemeten lants zoals voorseide Jan Caene en Jaquemijntje van Uxem hebben gedaan aan Gillis le Fever wonende tot Yperen, die Jacquemijntje heeft ge?erfd, en welke partij land gelegen is in de parochie van Waesten [= Warneton] onder de heerlijkheid van ...
Bron: Marianne Gossije, Transporten Sint Anna ter Muiden 473 fol. 66v

18 april 1669:
In ingebracht dat Jan Cane zijn vrouw geslagen heeft, maar hij meende dat er niet zoveel kwaad in school en dat hij er goede redenen voor had. Beiden afgehouden.

14 juli 1669
Jan Cane en zijn huisvrouw hebben bij de bezoeking leedwezen betoond. Weer toegelaten.

28 april 1675
Jan Caan en Guilliaume van den Bussche, beijde in publique dronckenschap tot ontstichtinghe der gemeijnte geduijrig tegens alle &maningen en beloften, voortgaande, bij provisie afgehouden.
Bron: Marianne Gossije: Acta Sint Anna ter Muiden

3 maart 1678:
Johannes de Puidt, cosijn maternel, en Ferdinande Hallij, goede bekende, leggen de eed af als voogden over Marij, oud 10 jaar, wees van Jaquemijntien van Uxem, vader is Jan Cane.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487.

8 juni 1679:
Jan Cane en zijn huisvrouw Jacomijntje van Uxem worden gedaagd, maar verschijnen niet.

19 juli 1679:
horen burgemr en schepen de partijen worden Jan Cane en zijn vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van vijf pond Vlaams en de kosten, en dat als de twist en bitterheid tussen gedaagden bleef voortduren en duidelijk was wie daarvan de aanleiding was, diegene acht dagen op water en brood kreeg.
Bron: Marianne Gossije, RAZVL 462

9 januari 1679
Afgehouden Jan Caan en Jacomyntje van Ixem sijn vrouw om groote oneenigheyt en twist tusschen haar ontstaan. Hij was genegen om af te blijven maar sij om te comen, seggende als sij haar quaat belijt voor de gemeijnte dat sij dan wel magh comen, is noghtans verboden aff te blijven, waarop sij seijde `Ick sal der nu niet gaan, nogh in der eeuwigsheijt' grouwelijke woorden, daar comt bij dat sij haar droncken gedroncken heeft.

16 juli 1679
Jan Caan en sijn vrouw wegens hare godloosheden afgehouden.

13 jan 1680
Jan Caan en Jacomyntje van Ixem syn afgescheyden huijsvrouw nog afgehouden, hem voorbij gaande en haar aanseggende voor als nogh haar te moeten onthouden.
Bron: Marianne Gossije: Acta Sint Anna ter Muiden

22 mei 1680 op verzoek van Jan Cane verklaren burgemr en schepenen dat hij Jan Cane over ontrent de 16 jaren is getrouwt met Jaquemijntgen van Uxem fa Jan van Uxem ende Catalijne Keijtens geboortigh van Belle, dat deselve Jan Cane met haar verscheidene kinderen had van wie alleen Marije is overgebleven. Dat na het overlijden van haar moeder Jaquemijntje van Uxeem gestorven den 27 october 1679 alhier ter stede, etc.
Bron: Marianne Gossije, RAZVL 4.. transporten Sint Anna ter Muiden fo. 149

19 juni 1680:
Abraham Bock?e, cosijn paternel, legt de eed af als voogd over Marie, wees van Jan Cane en Jaquemijntie van Uxem, 27 november 1680 inventaris overgebracht. Joos de Mil, getr. met Elisabet de Puit, wordt ook voogd over deze wees.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487.

17 maart 1683:
Joos de Mil, getr met Eliasbeth de Puijdt, voogd over de wees v Jan Cane en Jaquemijntien van Uxeem.
Bron: Marianne Gossije, Weeskamer Sint Anna ter Muiden RAZVL 488 fol. 4 
Family F1149
 
92 13 november 1726:
Boudewijn Scheers en Johan Aldenhove als voogden van Adriaen de Mil naergelaete weese van w. Johan de Mil voor de helft als erfgenaem van vaderszijde ten sterfhuijse w. Joris de Mil, meerderjarigh Jonghman den 14 meij 1725 alhier overleden, zijnde een zoon geweest van Joos de Mil, en Elisabeth de Puijt;
Voorts nogh den selven heer Boudewijn Scheers als vader en voogt van zijn zoon Johannis Scheers in zijn voorgaende huijwelijk verweckt bij w: Elisabeth de Nut die dogter was van Pieter de Nut en gemelde Elisabeth de Puijt, de voors: Johannes Scheers int geene naers: als erffgenaem van s moeders zijde geregtigt voor 1/5 part in de wederhelft, off een tiende part in 't geheel;
Elisabeth de Puijt te vooren weduwe w: den voornoemde Joos de Mil, en nu laest van W: Pieter de Nut, als erfgename ten voors: boedel mede voor 1/5 part in de helft, off 1/10 in 't geheel;
Jacobus de Nut nagelaete meerderjaerige zoon w: den voorn: Pieter de Nut, daer moeder van is de voorn. Elisabeth de Puijt, al mede als erfgenaem inde gemelden sterffhuijse gelijk 1/5 part in de helft off 1/10 in 't geheel;
en eindelinge nogh Pieter Bellinck, meerderjaerige nagelate zoon van w: Bartholomeus Bellinck en Johanna Pauwels, welcke Johanna Pauwels al mede dogter was van de voors: Elisabeth de Puijt in voorgaende huijwelijk geprocreert bij Johannis Pauwels, insgelijks als erfgenaem ten voors: sterfhuijse voor een vijffde part in de helft en alsoo voor 1/10 in 't geheel; zijnde de naers: Jacobus van der Straete als in huijwelijk met Christina de Nut, dogter van hier voorgem: Pieter de Nut en Elisabeth de Puijt als Erfgenaemen ten voorn. sterfhuijse geregtigt int resterende een vijfde part in de helft van smoeders zijde en mitsdien een tiende part int geheel;
welke respective comparanten verklaarden op 6 juni 1725 te hebben verkocht ten behoeven van Jacobus van der Strate woonende alhier, een huijs, stallinge, packhuijs, nieuwe schuere, somerhuijsen, met alle plantagie daer op stande, zoo als het selve huijs erve en al 't geene voors. bij Joris de Mil tot sijn sterfdagh is bewoont geweest, en tegenwoordigh nogh is staende, en leggende aende westzijde van het pleijn of platse deser stede, tot aghterwaerts tegen het straetie genaemt den ersten ommegank, noort het huijs van Christiaen Ameele, loopende tusschen beijde den uijtwegh vande hofstede van den out burgemr. d'heer Jacob de Bruijne na de plaets off plain deser stadt, streckende voorts de erve aghterwaerts om en alsoo tegen de erve van Francois Bokelaer, aende oostzijde en Jannis Scheers aende Zuijdzijde, 't voorgem: huijs genaemt de Witte Leeuw, alles volgens den erfbrieff bij w: Pieter de Nut en zijn huijsvrouw de voors. Elisabeth de Puijt gepasseert voor heeren burgemr. en schepenen deser stede in prijffijte van den voors> overleden Joris de Mil in dato den 8 7temb: 1717.
Bron: RAZvl inv.nr. 478 fol. 203-204 
Family F976
 
93 13 oktober 1638:
Clais Chieux van Engeland uit Sandwyck tot ons gekomen en verzocht tot het avondmaal te worden toegelaten, toegestaan, maar moet volgende keer att overleggen.
Bron: Marianne Gossije, Acta Sint Anne.

14 januari 1639:
Comp Jacquemijntjen fa Guilliame van Ackeren huisvr van Claeis Chieux wonende binnen deser stede, geassisteert met de griffier deser stede, als haren gecoren voocht machtigt haar man Claeis Chieux om naar Steenwercke te gaan binnen den ambacht van Belle ende aldaer te vercoopen goederen gelegen aldaar. haer comp: gesuccedeert ende aenbestorven bij de dood van Proonke Christiaens hare moeder, als van Cathalijnken van Ackeren hare suster...
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472

Op 9 januari 1644 werden zij met attestatie uyt Zeelant aangenomen als lidmaat te Sint Anna ter Muiden.
Bron: Transcriptie lidmatenboek Sint Anna ter Muiden

28 december 1657:
Jan Leupe cosijn paternel, en Guilliame Cools, cosijn maternel, leggen de eed af als voogden over Jacob, oud 17 jaar, Maijcken, oud 9 jaar, Jaquemijnken, oud 7 jaar, Cathelijnken, oud 4 jaar, en Johannes Cieux, oud 2 1/2 jaar, wezen van Nicolaes Cieux en Jaquemijnken van Ackeren; inventaris overgebracht 29 juni 1661, 22 september 1664 Guilliame Cools van zijn voogdij over de wezen ontslagen en vervangen door Jacob Chieux, een der wezen, nu meerderjarig. Rekeningen overgebracht tot 17 juni 1671.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487.

10 mei 1661:
Jan Leupe en Guilliame Cools voogden van Jacob Maeijken Jaecquemijnken en Jan nagelaten weeskinderen van Niclaes Chieux ende Jaecquemijnken van Ackere sijne huijsvr. beijde overleden binnen dese stede verclaerden dat ze Antheunis Chieux der weesen oom woonende tot Steenwercq omme beneffens ende met de verdere erffgenaemen te vercoopen het aandeel in seker hoffstedeken groot ontrent thien gemeten lant met het advenant vande huijsinge ende boomen daerop staende gelegen op de parochie van Steenwercq aende plaetse de voors. wesen toegecomen bij den doot ende overlijden van Mahieu van Ackere de weesen oom.
Bron: RAZvl inv.nr. 473 fol. 29v, 30 
Family F1178
 
94 13 september 1630:
Comp Francois Cloet burgemr van Sluis met belofte van ratificatie van jonkvr Margriete van Santvoort zijn huisvrouw verkoopt aan Olivier Heijndricx maijor opt groot pas present ontrent 4 gem lants weije liggende binnen dese stede dicht aen de ponte vande oude pas met de zuijtzijde aent conterscherp noortoost tlant van douagier van Hauttain ende mr David van Orliens west lant van Claes Daniels ende Anths de Kueninck ende noort tlant vande selven ommers zoo deselve partije ten tijde van nu gelegen is met de groote van de welcke acceptant hem hout te vreden ende gecontenteert als de selve partije lange in pachte gehadt hebbende...

comp Olivier Heijndricx maijor op tgroot pas verklaart schuldig te zijn aan Franchois Cloet de som van 80 ponden vlms wegens voornoemde coope.
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472

20 augustus 1632:
comp Francois Cloet balliu alhier ende jonkvrouwe Margriete van Santvoort zijn huisvr verkopen aan Christoffel van Berchem ende Jan Godefroot won te Brugge 78 gem 2 lijnen71 roeden lant al tusschen de kinderen wijlen Pieter Backhuis affgecocht lant geweest aende oostzijde de a... ... ..agter kreke van Reijgersvliet seere crom ende draijende aen de noortwestzijde streckende metten noortoostende smal aent canael van Sluijs ende metten zuijtwesteijnde zeere crom ende vele breet aende thee van de ouden zeedijck den tragele daer. Jegens gemeten die eerstdaags sal geschieden.
Voorts van de nombre van 30 roeden schorre liggende mette zee gemeene ten noortoostzijde van deser voorzijde parcheel...

comp Christoffel van Berchem ende Jan Godefroot won Brugge bekennen schuldig te wezen aan Francois Cloet balliu en Margriete van Santvoort zijn huisvr 2524-18-2 vlaams voor 28 gemeten 2 lijnen 71 roeden lant liggende bij de stede Muijde boven ende onvermindert de somme van 300 carolusguldens voor de huijsvrouwe van de voors acceptant voor de vereeringe ende re....... al tusschen de kinderen van Pieter Bakuijs afgecocht lant ende schorre aende zuijtzijde en over de geule ofte creke van Reijgersvliet aen de noortwestzijde streckende metten noortoostende smal aen tcavel van Sluijs, ende metten zuijtwestende seere crom ende vele breedt aende thee? van den ouden seedijck en tagele daer tegens hier toe gemeten.
Voorts over de coop van 30 gem schorre liggende mette zee gemene ten noortoostzijde van desen voors parcheel
...
met expresse conditie dat de comparanten aende acceptanten opt eerste assigneren te ontfangen van Guiljame van Rentergem als pachter van de selve partije het het jaer pachts etc.
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472 
Family F1203
 
95 1325 juni 20 afschrift

Schepenen van Tongerlo oorkonden dat Johannes van den Broek (de Palude) aan de zaakvoerder van de abdij Tongerlo heeft overgedragen goederen te Tongerlo, die hij pachtte van Heilwig en Inghelberg van Tilburg, begijnen te Diest. Arnoldus dictus Berthout de Tilborch.
Bron: zie onder, regest 645

1327 november 29 Abdij Tongerlo, charters 459

Schepenen van Oisterwijk oorkonden dat Johannes van Oyen verkocht heeft aan Arnoldus dicto Berthout de Westilborgh ten behoeve van diens zusters Heilwigis en Enghelbergis een derde part van een goed gelegen te Ravels, afkomstig van domicella Elisabeth, predicti Johannis amita.

Datum anno Domini MoCCCo vicesimo septimo, dominica ante festum beati Andree apostoli. Nos Johannes de Ele en Paulus Bruere, scabini in Oesterwijc
Bron: zie onder, regest 677

1331 februari 7
Genoemd worden Hubrecht, abt van Tongerlo, zijn broer Arnoldus Berthout van Tilborch en Jan Ingramme van Oesterwijc.
Bron: zie onder, regest 730

1331 november 11
Schepenen van Waalwijk oorkonden dat Diederik Denghe van Waalwijk heeft overgedragen aan Ard tiemen heyt Bertoud Back van Westilborch een jaarlijkse erfcijns van 40 zwarte schellingen op een hofstad.

Ghegheven op sente Merttens dach die gheleghen is in den winter, doemen screef int jaer ons sHeren dusent drie hondert ende enenderttech.

Bron: zie onder, regest 745, waarin die aantekent (zonder dat het in de akte staat) te innen op een woning te West-Tilburg

1347 oktober 2 Tongerlo, charters 620

Arnold genaamd Berthout Bac de Westtilborch heeft verpacht aan zijn zuster Gudule een huis met bijhorigheden gelegen te Oisterwijk naast een huis van wijlen Beerte de Woude, dat hij kocht van Jan Vannyn.

anno Domini MmoCCCmo quadragesimo septimo, feria tercia post Remigii confessoris; Paulus Bruwere en Arnoldus Walravene, schepenen van Oisterwijk.
Bron: zie onder, regest 909

Bron: Oorkonden Middel-Brabant, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/midbrab/midbrab1325.htm, uit: M. Erens, De oorkonden der Abdij Tongerloo, II, Tongerlo 1950, III, Tongerlo 1952, met H. Koyen, IV, Tongerlo 1958, H. Koyen, V, manuscript z.p, z.j. 
Bac van Tilburg, Arnt Gend. Berthout (I5196)
 
96 1344 september 21 afschrift

Willelmus de Busco, heer van Erpe, ridder, oorkondt, met als getuige Elizabet de Boxtel, zijn echtgenote, dat hij zijn testament en de twee aanvullingen hierop heeft gespecificeerd en aangevuld op de volgende wijze: [onder andere]
In de goederen, door hem aan niemand gelegateerd, en hem en zijn voorouders van de kant van de verwante familie 'die Cnodingen' geheten toegevallen, benoemt hij tot erfgenamen, evenals in de goederen door hem aan zijn vrouw als huwelijksgiften in vruchtgebruik gelegateerd:
voor 1/4 part Gheerlacus Cnode, alias goede Gheerlacus, zijn bloedverwant, samen met zijn hoeve in Ghestel;
voor 1/4 part de wettige kinderen van wijlen heer Theodericus Rover, ridder;
voor 1/4 part de wettige kinderen van wijlen Emundus, diens broer;
voor 1/4 part heer Johannes Coc de Ynen, ridder, en Johannes de Tula, beneficiant van de kerk van Wantsem, zijn bloedverwanten, en neemt hen allen aan als naaste erfgenamen en adoptiefzonen. Heer Johannes Coc moet uit zijn 1/4 part in het laatstgenoemde 1/4 part een jaarlijkse opbrengst van 32 pond geven aan vrouwe Bela van Ghemert en haar kinderen, en heer Johannes de Tula moet uit zijn part een erfcijns van 48 pond geven aan vrouwe Johanna, dochter van wijlen Johannes Rover, en daarna haar kinderen, terwijl na de dood van Johannes de Tula zijn gedeelte, min de 48 pond, aan de wettige kinderen van Petrus de Tula en wijlen Hilla de Meghen moet komen.
Bron: Oorkonden Middel-Brabant, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/midbrab/midbrab1325.htm, uit: J. Hoekx, Inventaris van het klooster van de Rijke Claren te 's-Hertogenbosch 1335-1668, z.p. 1965, regest 13 
Family F1334
 
97 1345 februari 26 afschrift

Arnoldus Stamelart, armiger, zoon van Arnoldus de Bruhese belooft dat hij binnen twee jaar een nieuw beneficie zal stichten in de parochiekerk van Bakel. De akte is verleden in Oesterwijck, tilia ibidem stante in platea.

rond de vespers, voor notaris M. de Dyssen. Getuigen Dominus Gerardus, (presibuer), investitus ecclesie de Haeren, (dominus) Wolterus de Beecke, (presbiter), rector altarum ibidem, (dominus) Engelbertus de Oesterwijck, presbiter, Henricus de Haeren, (laycus Leodiensis diocesis), Johannes de Haeren, (laycus Leodiensis diocesis), Wilhelmus de Haeren, laycus Leodiensis dioceis.
Bron: Oorkonden Middel-Brabant, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/midbrab/midbrab1325.htm, uit: A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in stad en meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de late Middeleeuwen (1306-1531), (Amsterdam 1998), regest 82.1. 
van Bruheze, Arnt (I5198)
 
98 1349/1357:
Vidimus door de schepenen van 's-Hertogenbosch van een acte van gelofte van een overdracht door heer Leonius van Erp, vicaris van de kerk te Oss, Egidius van Ghele en Henricus van Houthem aan Johannes van Wijfliet, heer van Blaersvelt, ridder, van een erfcijns, groot 116 pond, gaande uit een windmolen, gelegen in de parochie van Berlicum tusschen het dorp Schijndel en de plaats Middelrode, met bijbehorende rechten, d.d. 1349 maart 31, en van een acte van transport bij gerechtelijke uitwinning door Johannes Back, zoon van wijlen Arnoldus Berthout Bac van Tilburg, rentmeester van de hertog, aan Thomas Meelman en Johannes van Deventher(?) van deze cijns, d.d. 1357 augustus 2, met acte van gelofte door Arnoldus Stamelart van Uden aan Agnes, weduwe van Henricus van Uden, en haar kinderen deze brieven altijd te hunner beschikking te zullen houden. 1434 juli 25. Met retroactum. 1349 maart 31. 2 charters.
N.B. Inv. 1637 54.
Bron: Inventaris Gereformeerd Weeshuis te 's-Hertogenbosch, toegang 0212 inv.nr. 260-261; http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/documenten/parade%2018/0212.pdf

9 november 1362:
Voor notaris J.M. de Dusel te Boxtel, rond de none ruilen dominus Johannes de Ghestel, ut prior en (dominus) Walterus Bac, tamquam prepositus monasterii Sante Marie Tongherlocensis met Johannes Bac filius quondam Arnoldi dicti Berthout Bac de Westilborch. De abdij verkrijgt een hoeve met toebehoren in Belveren onder Haaren en Johannes Bac de hoeve met toebehoren van de vorige recor van Haaren. Plaats: in parrochia de Boxtel, prope palos domini ducis Brabantie et domini de Boxtel.
Getuigen Dominus Walterus de Ghestel (presbiter), (dominus) Willelmus de Hukelem, presbiter, Brustinus de Andel, Walterus dictus de Berkel, Arnoldus Bac, filius suus, laycus Leodiensis dyocesis.
Bron: RHC Tilburg online, oorkonden uit Midden-Brabant, Tongerlo charters 760

25 juni 1367:
Gheraert Betthen soen Smoelners heeft ontvangen van Jan Bac zoon van wijlen Berthout Bacs van Westilborch een goed met toebehoren in de parochie Westilborch te Loven tevoren van Wouter Kerstinen soens, behalve die Paschacker, doch met twee stukken land die Jan hierbij gevoegd heeft, belast met oude cijnzen en een erfpacht van zeven lopen rogge, tegen een jaarlijkse erfpacht van vier mud rogge op Lichtmis aan Jan Bac en zijn nakomelingen.

int jaer ons Heren dusent dryehondert tsestich ende zeven, des ander daghs na sente Jans dagh baptyst; Michiel vanden Norde ende Aert Houtappel Jacobs zoen, scepen in Oesterwijc.
Bron: RHC Tilburg online, oorkonden uit midden-Brabant, Tongerlo charters 787/b

9 september 1376:
Bruusten van Andel geeft aan Jan Bac Berthouts zoen van Westilborch een jaarlijkse erfcijns van 40 groten penningen te betalen door Willem vanden Gheyn op sint Thomas uit twee stukken beemd in de parochie van Westilborch tussen goed van voornoemde Bruusten en tussen de Veedijc, welke twee stukken beemd Willem van Bruusten voor deze erfcijns verkregen had in schepenbrieven van Oesterwijc
Bron: RHC Tilburg online, oorkonden uit midden-Brabant, Tongerlo charters 839/b

28 oktober 1378:
Hubrecht Bac van Westilborch heeft verkocht aan Vranken van Ghestel Willems zoen ten behoeve van diens broer Willem een jaarlijkse erfpacht van 1 mud rogge op Lichtmis uit de helft van 5 bunder beemd in de parochie Westilborch tussen den Dijc Janne Bac Berthouts zoen en Heylwighen Dijc van Broechoven die verkregen door Henric den Moelnere zoon van wijlen Henric Smoelneers van Westilborch, welk onderpand belast is met 40 schellingen en 3 schellingen payment erfcijns en 4 lopen rogge erfpacht.

dusent dryehondert tseventych ende acht, op sente Symon ende Juden dach der appostelen, scepen in Oesterwijc Matheus die Brune ende Aert Walraven.
Bron: RHC Tilburg online, oorkonden uit midden-Brabant, Tongerlo charters 855/a

10 juli 1380:
Aart genaamd Berthoud zoon van Jan Backe de Tilborch heeft verkocht aan Jan van Dijk (de Aggere) een jaarlijkse erfpacht van 5 mud rogge Tilburgse maat op Lichtmis te leveren supra promptuarii domini de Tonggriloe uit twee windmolens, de ene te Velthoeven en de andere ter plaatse Orle, als Jan Backe aan genoemde Aart Berthoud voornoemd gegeven had.

Datum tercia post octavas beatorum petri et pauli apostolorum anno dni Mo CCCo octuagesumo; schepenbrief van Den Bosch

zie ook Abdij Tongerlo Reg.A.VII, 6 fol.96
Bron: Bron: RHC Tilburg online, oorkonden uit midden-Brabant, Tongerlo charters 871

19 juli 1380:
Johannes van Dijk (de Aggere), schildknaap (armiger), uit het Luikse diocees, heeft verkocht aan heer Johannes van Ghestel, investiet van Tilborch ook voor heer Bertholdus zoon van Bruisten van Andel, regulier kanunnik in het convent van Tongerlo en na hun dood aan dit convent een erfpacht van 5 mud rogge Tilburgse maat op Lichtmis in de voorraadschuur (promptuarium) van de heren van Tongerlo te leveren uit twee windmolens, de ene te Velthof, de andere te Orle; welke pacht Johannes de Aggere tegen Arnoldus Berthout zoon van Johannes Bac van Tilborch gekocht had in Bossche schepenbrieven.

Anno a nativitate Domini millesimo tricentesimo octuagesimo, indictione tercia, mensis Julii die decima nona, hora vesperarum; Acta sunt hec in oppido de Buscoducis in camera scriptorum eiusdem oppidi, prsentibus discretis viris et honestis Johanne de Globo, clerico, Theoderico filio Bartholomei et Johanne dicto Scraghe, laycis ac pluribus aliis testibus dicte Leodiensis dyocesis; Adam de Mierd de Buscoducis, clericus Leodiensis dyoceis auctoritate imperiali publicus et curie Leodiensis notarius.
Bron: Bron: RHC Tilburg online, oorkonden uit midden-Brabant, Tongerlo charters 869

5 mei 1391 Op 9 september (Gorgonius magistris) Obitum Jan Back ende Joffr. Lijsbeth zijns wijfs, Aert Bertout ende Joffr.Lijsbeth zijns wijfs, qua legavit anno xiiiC xCi quinto may investito cum altaristi mottonem auren.. et quinque cum dimidio lop. s.. admi.. censu que mottone fiat anno xvC Margareta van der Boerden in Gestel ex terra dicta dat Rietven.
Bron: RHC Tilburg online, Oorkonden uit Midden-Brabant voor 1418, Otw, GA liber anniversarum, 55 
Family F1339
 
99 1358 november 6 cartularium fol. 84

Hermannus de Borden de Westilborch heeft opgedragen aan Henricus Custos, de erfpacht van een half mud rogge, welke Elisabeth, dochter van Hermannus van der Aavoert geldt uit 3 lopense land, vroeger toebehoord hebbende aan Gerardus Beyen senior, gelegen in die Hasselt in de parochie Westilborch, tussen Gerardus gen. Rode Gerarts, en Lambertus, zoon van wijlen Lambertus Ydensoen, stellende mede ten onderpand 1 lopense land in de Tetenbrake, geheten die Hogheacker.

in die sancti Leonardi confessoris; Michael de Norde en Henricus Luten, schepenen van Oesterwyck.

Geryt van Houthem Janss heeft dit voers. half mudde roggen met meer andere perceelen opgedragen Godevaert van Hulsen, soen wilner Godevaerts van Hulsen, gelyck in scepeneletteren van Oisterwyck begrepen is van den daet 26 daigen inden aprille int jaer 1460.
Bron: Oorkonden Middel-Brabant, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/midbrab/midbrab1325.htm, uit:
W. Fasel, Regestenlijst van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, 1302 - 1526, manuscript, uit Oisterwijk, GA ged. 42 (oud).
W. Fasel, Inventaris van de archieven der gemeente Berkel-Enschot, 1579-1941, Oisterwijk 1977.
W. Fasel, Inventaris van de archieven der gemeente Helvoirt, z.p. 1981.
regest 13 
Gerit, Rode (I3437)
 
100 1364 maart 11 cartularium fol. 113

Jacob, zoon van wijlen Hessel Snabben, verkocht heeft aan Hessel, zoon van Goedevaert Gobelen, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit 1? bunder akkerland, gelegen in de parochie Oesterwyc te Udenhout, tussen de verkoper en de hoeve tot Heyst, strekkende met beide einden aan de verkoper.

op sunte Gregorysavont die pauwes was; Jan van Eel en Willem die Backer, schepenen van Oesterwyck.

Zie regest 1385 / Van wegen heer Adriaen Ansems priester gilt.

Bron: Oorkonden Middel-Brabant, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/midbrab/midbrab1325.htm, uit: Fasel, regest 16 
Snabbe, Jacop (I1328)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 35» Next»